Evenement Rondom De Tafel/Kaarten op Tafel.

Van harte welkom op de eerste Vrouwen avond van het nieuw seizoen.13 September gaan we weer van start.

Het licht mag binnenvallen de liefde mag komen laat het maar stromen.

Het wordt een prachtig seizoen met vele verrassingen voor jou en mij.

Deze avond staat in teken van een gemeenschapsmaal met daarbij de kaarten op tafel.

Een gezellige opbouwende  Vrouwenavond waarin jij gecoacht en getraind wordt tot een Koningsdochter.

We zullen genezen als we zelf genezers blijven.We zullen bevrijd worden als we bevrijders blijven.

Deze avond staat ook in teken van een gemeenschapsmaal een maaltijd in hechte gemeenschap.

Soms hoor je het inde stilte het geklop van miljoenen harten die niet gevuld worden door overvloed.We hopen te vinden wat we zoeken.De wereld is mooi-maar ook gebroken.

Het lijden is overal om ons heen.Het verrassende geheim achter al het lijden is dat we zelfs-vooral-op de plek van lijden een geschenk mogen zijn van God voor anderen.

 

Dit is een van de reden waarom wij de tafel dekken en een gemeenschapsmaal houden voor vrouwen,voor jou en mij.

Zelfs de allerkleinste zaadjes van liefde en vriendelijkheid kunnen de ergste vorm van gebrokenheid beginnen te breken.

We kunnen onder de maaltijd luisteren naar elkaars pijn en de pijn van de wereld en vervolgens onze liefde erin gieten.Luisteren naar hartzeer van je vriendin, je buurvrouw, neem ze mee!

Luisteren naar elkaars belevenissen in vreugde en pijn..

Deze avond kun jij je hart schenken aan die ander die naast je zit.

Dit zou weleens een stap richting genezing kunnen zijn die we allemaal zo wanhopig nodig hebben.

Als je dan dichterbij het hart komt, kun je het horen, de hele zachte hartenklop van een krachtige hoop, van mensen die samenkomen om elkaar genade te schenken, de beker vloeit over,deze avond kun jij een geschenk zijn voor die ander.

 

Welkom! Neem je vriendinnen, buurvrouw of familie mee!

Geef je op via het formulier hiernaast of via mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

 

Bijzondere Vrouwen  en Mannen Dienst!

Bevrijding-Verzoening-Herstel en Genezingsdienst.

Spreeksters:Annie Lutjeboer en Geeske Paas.

Annie en Geeske hebben een verlangen om vrouwen maar ook mannen dichter bij Jezus te brengen,en geloven in de kracht van Gods woord.

Afgelopen jaren heeft Geeske zich laten toerusten door Henk Stoorvogel en hebben Annie en Geeske zich samen in 2018 laten onderwijzen door Henk Stoorvogel en Eugene Poppe.

Door de Masterclass Spreekvaardigheid hebben zij meer vaardigheid en passie gekregen voor het spreken in het openbaar.

Wij geloven dat God vrouwen wil doen laten opstaan om het woord te brengen onder de mensen.

 

Ze geloven in de kracht van de Heilige Geest en geloven dat God, voor dat Jezus terugkomt, wonderen wil gaan doen onder mannen,vrouwen en hun gezinnen.

Allereerst geloven wij dat God vrouwen en  mannen met elkaar wil verzoenen zodat ze beter samen kunnen werken en sterker staan.Als dit gaat gebeuren dan zal God een weg banen voor opwekking.

God wil mannen en vrouwen met elkaar verzoenen.

Voordat Jezus terugkomt gaat God vrouwen doen laten opstaan,satans grootste angst.

Er zal een abrupte einde komen als vrouwen en mannen  werkelijk ontdekken wie ze mogen zijn in Christus,maar ook hoe belangrijk hun rol is ondergang van satan.

Daarnaast heeft Hij een plan met vrouwen voordat Jezus terugkomt zal er een leger van vrouwen opstaan en met mannen de kop van satan vermorzelen.

Lees Genesis 3:1 God kondigt een revanche aan.Wat een openbaring.Hij zal het zaad van de vrouw gebruiken om satan te verslaan.

Als mannen en vrouwen zich met elkaar verzoenen en samen gaan optrekken dan pas zal Gods plan uitgevoerd kunnen worden,verzoening is nodig!

Ook wil God de vrouw herstellen en genezen van onderdrukking,en mag ze weten wie ze in Christus mag zijn.

Satan heeft in het verleden zoveel verwoest in de mens,in gezinnen,in familie's dat het voor ons tijd is om op te staan!

Satan is er nog steeds op uit om ons in slaap te suizen en ons lam te leggen dit heeft te lang geduurd vind Geeske.

Zoveel scheuringen in kerken,zoveel broers en zussen die tegen elkaar opstaan zoveel ziekte,zoveel verwoesting heeft hij aangericht,zijn koninkrijk wordt alleen maar groter.

 

God wil herstel,verzoening,bevrijding,en genezing brengen voor ons allemaal,hij ontroond satan samen met Zijn kinderen.

Wil jij met ons deze avond proclameren dat Jezus Heer is over je leven,over je pijn,je innerlijke verdriet,je schuld,schaamte,je ziekte,je stoornissen.

Misschien denk jij dat het nooit meer goed komt met je,dit is satan die je dit in je oor fluisterd,maar God heeft andere plannen met jou. 

Daarom roepen wij iedereen op om naar deze dienst te komen om te proclameren dat alleen Jezus onze geneesheer is.

Hij heeft je gaven en talenten gegeven,de wereld zegt dat jij niet goed genoeg bent,maar God weet wel beter,jij bent Zijn oogappel,en zal alles wat in het verleden verloren is gegaan weer opvissen,als parels uit de zee,zal Hij Zijn kinderen weer laten schitteren!

Wordt wakker en sta op!

Laat deze avond een manifestatie worden,een manifestatie voor Jezus,Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven,door Zijn striemen mogen wij nog steeds bevrijding en genezing ontvangen.

Geeske zal spreken over bevrijding verzoening en herstel. Zoveel mannen en vrouwen die denken dat ze genezing ontvangen vanuit de wereld door allerlei therapie aan te hangen.

Geeske heeft onderzoek gedaan naar allerlei soort therapie waaronder EMDR,een zeer geraffineerde misleiding, allerlei soorten van dwaalleer die satan zelf in de wereld gooit waardoor iedereen denkt te worden genezen. Het zijn slechts snelle instante oplossingen,het verlamd,en maakt je lam,het is het nieuwe denken van deze wereld, terwijl Jezus zegt kom bij mij en ik zal je genezen.

Het belangrijkste punt van kritiek is dat aan de mens iets wezenlijks wordt ontnomen,namelijk zijn wil en daarmee zijn geweten.In het menselijk hart zijn de bronnen des Levens...Spreuken 4:23 De menselijke geest behoort toe aan onze God en mag niet gebracht worden in een toestand van hypnose.(bewustzijn onder andermans controle)is misleidend,of extreme extase.

Exodus 23:25 is een van de teksten daarnaast staan er nog 20 teksten die alleen gaan over genezing...

Genees zieken, reinig melaatsen,wek doden op, drijf demonen uit.

U hebt niets voor niets ontvangen,geef het voor niets..Matth 10:8.Mark.5:34 Lukas 8:50 etc....zoek het op..

God wil dat wij ons manifesteren en roept ons op om op te staan.Hij blaast op zijn trompet!

 

Satan maakt mensen doof,ziek,gebonden,slaafs,dood,verslaafd aan pillen,psychotisch,drugs,alcohol etc...

Is nog steeds actief bezig terwijl wij slapen..Wil jij genezen worden en je gelooft in de opstandingskracht?

Help ons mee!

Wil jij dat zieken in jouw familie welke ziekte dan ook de kans krijgt om genezen te worden?

Dan kunnen wij ons niet langer in slaap laten suzzen door satan,want hij regeert nog steeds,tenzij wij opstaan en met elkaar roepen nu is het klaar ik wordt wakker en ga opstaan.Met mijn God kan ik bergen verzetten en zieken de handen opleggen.Marcus 16.

Ben jij bereid om met ons op te staan en te geloven dat God zelf alles omkeren?

Samen op weg naar vrijheid.Vol passie en overgave.Denk aan de ultieme uittocht van Gods volk uit Egypte,waar God zijn volk bevrijde uit slavernij (in al zijn vormen),pijn en kleinheid.

Vanuit die slavernij en onderdrukking leidt de weg uiteindelijk naar hoop ,vrijheid en nieuw leven,voor ons allemaal.

We hebben immers allemaal ons eigen verhaal en onze ervaringen, maar Gods bedoelingen zijn nog steeds hetzelfde namelijk vrijheid voor Zijn volk,

Hij wil de wereld veranderen.Een radicale boodschap voor jou en mij met levensveranderde impact voor Gods volk.Op weg naar vrijheid-Ontvang Nieuw Leven.

Kom en Ontvang Nieuw Leven.

Welkom op deze Bijzondere Mannen en Vrouwen Avond.

Vrijdag 17 Mei.

In Stadskanaal

Irenelaan 23.

Om 20.00 uur

Tot 22.30 uur.

Neem al je vrienden,vriendinnen,familie,mee!

Allen die wonderen van Hem verwachten.

Hij wil iedere dag wonderen doen in jouw en mijn leven!

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe Christelijke beweging in Stadskanaal en omgeving.

Christen Vrouwen Beweging-Christian Women Movement Geboren om te dienen-'Borne To Serve'

Wij als organisatie 'Hart Voor Vrouwen'hebben Hart Voor Gezinnen in de omgeving.

Hoe dit vorm gaat krijgen is afhankelijk van de Ene die ons leid.

Wij als organisatie laten ons leiden door Gods Geest,want bij Hem vind je het beste.

Ons leven is één avontuur.

Wij staan op voor gerechtigheid,voor vrouwen en hun gezinnen,voor de eenzamen,voor gevangen,etc...

Nu is het even stil mogen even komen in de rust,want rust is goed en geeft ons nieuwe energie,en komt er iets nieuws!

We gaan wel door!!

Toch is het vaak gebeurd dat ik ergens mee wilde stoppen.

Op die momenten was ik soms overweldigd door ontmoediging.

Soms dacht ik wat voor nut heeft alles,wat voor nut heeft het om U te volgen Heer,soms kwam dit door teleurstellingen van het leven,en of door omstandigheden.

Dan is daar die tekst uit de Bijbel,Gods woord.Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen,die niet staat op de weg van de zondaars,die niet zit op de zetel van de spotters,maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en Zijn wet dag en nacht overdenkt.Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken,die zijn vrucht geeft op zijn tijd,waarvan het blad niet afvalt;al wat hij doet zal goed gelukken.Psalm 1:1-3

Veel mensen stoppen en gooien de handdoek in de ringen misschien komt je dit wellicht bekend voor.Je bent niet de enige.Elia was zo iemand.Op een dag kreeg hij een doodsbedreiging van Izebel,hij vroeg God laat mij sterven.Lees het verhaal in 1 Koningen 19:1-8.

Het geheim voor jou en mij is,om niet te stoppen-maar door te blijven gaan-te volharden,moed herpakken-wakker worden, en opstaan!De engel van God gebood Elia te gaan eten.Met de kracht van dit voedsel begon hij te lopen en stond weerop in vernieuwing.Het was een lange wandeling,40 dagen,en 40 nachten bleef hij wandelen,totdat hij bij de berg van God uitkwam.Lieve vrienden,stop niet,en sta niet stil!Stop niet om op de weg van de zondaars te wandelen,wandel niet met hen mee(zelfs als dit is wat de wereld van je vraagt)dit leid alleen maar tot verdriet,verderf en ontevredenheid.De weg lijkt smal,en als je dit ervaart,blijf dan vooral doorlopen en stop niet!Je zult je zegenkrans behalen,en zegen proeven tijdens je wandeling.

Denk aan de roos,Hij werd geplukt en werd weggegooid,geschopt en geslagen,bespuugd,en uitgejouwd!!!Misschien voel jij je aangesproken,of ben jij uitgespuugd door geliefden en de wereld,weet dan dat Hij met je mee wandelt, en zal je uiteindelijk naar je bestemming brengen.

In voorbereiding naar Pasen.Doe iedere dag iets goed voor de ander,en als je ziek, zwak, moe, en belast bent?

Bidden helpt!Echt...Zo blij dat ik je mag kennen.

Let op!!!

Bestel je ticket via mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

Als jij je hebt aangemeld krijg je een bevestiging via mail met een kaartje! Zo mooi!

Adres:Irenelaan 23

Plaats: Stadskanaal

15 Maart 2019-Event-Tegen verdrukking In.Wil ook opkomen voor gerechtigheid?

Gerechtigheid voor jou en mij?Sta dan op!Wil jij dat de kerken weer vol worden in jouw omgeving? Sta dan op en steek met ons het vuur weer aan,laat de liefde van Jezus weer voluit gaan branden in je hart,en kom op voor de zwakkeren in onze omgeving!

Welkom! Neem vrienden en vriendinnen mee!

Een Vrouwen en Mannenavond met Spreker Henk Stoorvogel.

Zo blij met Henk!Echt!

Worship o.l.v. Adri Riksten en team.Een geweldig team.Top!

Henk is oprichter en internationaal leider van 4M,een mannenbeweging die bekend staat om haar karakterweekeinden en Muskathlons.Daarnaast is Henk Pastor verbonden aan de Vrije Evangelisatie Zwolle(VEZ),waar hij zich voornamelijk richt op preken en erediensten.Henk heeft een passie om mensen te helpen God beter te leren kennen en hun bestemming te vinden.Hij heeft hierover meerdere boeken geschreven,waaronder jezus leven,Geboren om te vliegen,en groeien als een palm,en nog vele meer.

Henk is getrouwd met Ruth en heeft twee dochters en twee zoons.Wil je meer weten over Henk ga naar website:www.henkstoorvogel.nl.

Van harte welkom op deze bijzondere Vrouwen en Mannen avond,wij zien er naar uit, en vinden het fijn als jij er bij bent!!Leuk!!Verbinding,ik ben er van overtuigd als wij Christenen ons aan elkaar verbinden wij sterker in het leven staan!Er is,gezelligheid,warmte,koffie,thee,etc….Wat mogen jullie verwachten?

Een avond vol verassingen, maar boven alles Gods liefde mag je proeven, want wij zijn immers het zout en het licht! Math 5.

Wil je hiervan proeven? Kom dan maar zoals je bent,leuk!

Waar spreekt Henk over? Het thema wat wij uitgekozen hebben is: Tegen verdrukking in...Ben jij het zat om als Christen tegen de verdrukking in te gaan? Kom dan naar deze avond waarin Henk ons voorgaat, en ons wil bemoedigen en versterken om samen als Christenen tegen de verdrukking in, de wedloop te lopen die voor ons ligt,dit hoef jij niet alleen te doen,maar doen we samen...Ik ben zo benieuwd en ook nieuwsgierig wat Henk ons wil leren deze avond? Jij ook?

Geef je wel even op via Formulier hiernaast, of   mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

Dit in verband met onze beperkte ruimte!

Nodig veel familie,vrienden,vriendinnen,buren uit!

Welkom!!!

Klik hier om een tekst te typen.

Een nieuwe logo en naam voor onze organisatie!

Born To Serve Vrouwen Bediening,een Women's Ministry.

Vertaling:Geboren om te Dienen,een Vrouwen bediening.

Onze Visie.

We gaan vooruit!! Dit is ook de visie die we hebben.Vierhonderd jaar lang zijn vrouwen niet gehoord en over het hoofd gezien.God ziet vrouwen niet over het hoofd en heeft een plan met jouw en mijn leven.Hij kent de Martha's de Maria's,Eva's,Ruth's,Mirjam'''s.Rachab's,en nog veel meer,ook ziet Hij jou en zoomt in op jouw leven,wil je helpen en daarnaast alles geven.Hij wil je helpen om je bestemming te vinden,want je bent geboren om te dienen en eventueel te leiden.Wat wij als organisatie voor ogen hebben is dat iedere vrouw gehoord mag worden,want zij is geliefd in Gods ogen.Iedere vrouw is bestemd om te dienen en te leiden,en zijn bedoeld om de geur van Jezus te verspreiden in haar directe omgeving.Borne To Serve wil vrouwen oproepen om op te staan,wij willen vrouwen inspireren,motiveren,en activeren.God wil je leiden naar je bestemming,Hij wandelt naast je om je te leiden naar het doel Hij voor ogen had,vanaf het moment jij werd gemaakt in de moederschoot door Hem die jou liefheeft.Dit alles door de kracht van de Heilige Geest.Wij willen daarbij graag vrouwen van alle leeftijden oproepen om op te staan,zodat er vele vrouwen door jou en mij mogen bereikt met het evangelie,zodat vrouwen mogen onderwezen,toegerust en ingezet kunnen worden in Gods Koninkrijk!Als wij vrouwen niet opstaan,niet gaan schitteren is bij voorbaat de helft van alle vrouwen uitgeschakeld en is al het werk wat wij doen door Jezus Christus voor de helft zinloos.Laten we dus opstaan in Zijn kracht,want er is nog heel veel werk te doen in Zijn Koninkrijk!

Vrouwen hebben de afgelopen honderden jaren in een enorme verdrukking geleefd,zijn niet gehoord,maar je mag weten dat God je hoort! Vrouwen kregen geen onderwijs en moesten dom blijven,dat was vele keren makkelijker voor de maatschappij,deze cultuur heerst er nog steeds en deze wil God doorbreken,Hij is een grote doorbreker! Onze visie is om vrouwen toe te rusten,en vrouwen onderwijs bieden,want er zijn nog heel veel vrouwen die niet kunnen lezen of schrijven,of een klein beetje,iedere vrouw,heeft rechten,God wil gerechtigheid geven aan vrouwen,en is op zoek naar jou!Er wachten vele vrouwen op ons,vrouwen die slaaf zijn,in angst leven,vrouwen die onderdrukt worden en achteruitgezet.Het is vaak dichterbij dan je denkt,denk daarbij aan je buren je vriendinnen.Wij zijn niet het zout en het licht,maar je bent het zout en het licht! Sta op vrouwen en schitter! Struikel niet langer over de stenen die je ouders of voorouders hebben laten liggen,ruim ze op en wandel met Jezus Christus,Hij heeft een plan voor jou leven!

Wil jij mee helpen in ons team,ons helpen om vrouwen uit hun comfortzone te helpen,hen onderwijs bieden?

Meld je dan aan via het formulier hieronder!

Je krijgt op korte termijn antwoord,je bent geliefd!

Sta op en schitter,je licht is gekomen,over jou schijnt de luister van je Heer.Jesaja 60:1

 

Wat je zou moeten doen als je jaloers bent!

Misschien heb jij last van jaloezie.

Wij komen het helaas vaak tegen in onze organisatie.

Twee vrouwen allebeide met vele gaven en talenten,toch is de ene vrouw jaloers op de ander haar talenten en gaven.Hoe is het mogelijk denk je dan,als christen vrouwen onder elkaar.

De ene vrouw sterk in kracht en de ander in woord en daad.Nu aan jou de vraag hoe kunnen we deze vrouwen helpen om samen een weg te vinden,maar vooral de jaloezie die er is bij die ene vrouw weg te nemen?

'Herken jij het gevoel dat het gras bij de ander altijd groener is dan bij jou? De Bijbel spreekt duidelijk over afgunst.Een ander woord ervoor is: jaloezie.Toch is dit van alle tijden.

God heeft een plan met je leven zegt de enthousiaste,Hij heeft toch duidelijk een plan met jouw leven?Hij heeft je geroepen.Jezus leert om te geven en te vergeven en de ander te eren.Moeilijk hoor.Ik weet het nog goed...Toen ik nog een kind was speelde jaloezie in ons gezin.We waren met dertien kinderen,er was jaloezie,rivaliteit en haat,er was ook liefde natuurlijk,maar wat neemt jou in beslag?Wat doe je er mee?Dat is nu even de vraag,wel weet ik dat het niet goed was,en koos duidelijk voor liefde.Maar wat als de ander dit niet doet,dan heb je een probleem toch? Zelf heb ik veel tijd en aandacht besteed waar eigenlijk jaloezie vandaan komt!Mijn vraag aan jou vandaag is:over wie roddel jij,en waarom?In vele gezinnen en kerken komt roddel veel voor! Ik wil je vandaag uitdagen,en de vraag bij je neer leggen:hoe vaak roddel jij? Ik wil je uitdagen om niet meer te roddelen,je tijd te steken in dingen die er echt toe doen,dit voelt altijd beter,echt! Zijn er mensen in jouw omgeving die jij ambieert? Ik wil je uitdagen om hen te zegenen,te zegenen,en te zegenen...Bid je mee dat roddel en jaloezie stopt? 

Vrouwen en mannen avond!

14 Oktober hebben wij als organisatie,samen met de Pinkstergemeente Stadskanaal Jane Lasonder uitgenodigd voor een lezing en spreekbeurt.

Deze avond is voor Mannen en Vrouwen!!!!

Vanuit dit geheel zal zij haar getuigenis geven,een zeer indrukwekkend verhaal.

Jane werd in haar jeugd misbruikt door haar stiefvader,en verteld haar verhaal aan vele mensen,in kerken,organisatie,etc....

Haar verhaal maakt veel los bij vele mensen!

Willen haar langs deze weg bemoedigen,zij laat ons zien dat er ondanks alle moeilijkheden er hoop is.Gods hoop in moeilijke omstandigheden,dit is het thema van deze avond!

Wij zien er samen naar uit om haar te ontmoeten.

Zij neemt ons mee naar haar jeugd,voor haar was dit een traumatische jeugd,daarover verteld zij,maar ze verteld ook hoe de hemel haar heeft aangeraakt!

Voor deze avond hebben wij als medewerkers uitgekozen,Salvation Dance Centre o.l.v. Elza Postma.

Er is een Worshipteam die ons mee neemt in lofprijs en aanbidding,o.l.v. Minke Kroeze en team.

Jane heeft haar eerste boek geschreven met Henk Stoorvogel,titel van deze boek is:Haar leven was een hel,tot ze geraakt werd door de hemel.

Ook schreef ze het boek rood licht! Het echte verhaal achter Prostitutie en slavernij!

Er is nazorg aanwezig.

Wat een feest zal dit worden!

Wij hebben er nu al zin in!

Dit is geen avond alleen voor Vrouwen,maar een avond voor iedereen!!!

Neem vrienden,vriendinnen mee!

Neem,Mannen,Vrouwen,moeders,vaders,opa's,oma's,zussen,

broers,buren,nou ja neem gewoon veel mee!! Is veel leuker!

Meld je aan via mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

Of vul het formulier in! Deze staat op deze site,onder Minke!

Wij zien er naar uit om jullie te ontmoeten!

Welkom!

Wat een prachtige vrouwenavond was het afgelopen vrijdagavond 07-09-2018.Wat een lieve gasten zijn er geweest,kostbare vrouwen door God zelf naar ons toegeleid.Zijn parels in de schelp vanuit de zee.

Zo mochten wij samen met het thema 'Onderweg'die gebracht werd door spreekster Annemarie Smaling van 'Het Huisgezin'uit Tike, genieten van de verbondenheid die er was.

Samen doorpraten over het thema 'Onderweg'.Samen delen in verbondenheid.

Wat mochten we genieten van de tafel die in overvloed gedekt was,dank je wel vrijwilligers voor jullie hulp.Dank je wel lieve vrouwen,trots op jullie!

Toch hebben wij ook ervaren hoeveel gebrokenheid er is onder de vrouwen,en in gezinnen.

Wat ben ik dankbaar dat we samen mochten bidden,elkaar bemoedigen in de strijd die we allemaal wel kennen als we onderweg zijn met de Heer.

Wat een kostbare levens,wat een kostbare parels.Als we de Bijbel er bij pakken en lezen dat de kinderen tegen de ouders zullen opstaan,dat familie's in gebrokenheid leven,dan klopt dit nu,want we leven in een tijd van gebrokenheid.Soms kan het zo mis gaan,voor dat je het weet is er schade aan je innerlijk huis,schade aan je relatie's,we willen wel altijd het goede,maar soms gaat het ook mis.

Hoe belangrijk is goede communicatie.

Wat doen wij er mee?

Daarom is mijn vraag aan jou,Wat doen jij en ik  ermee,zal er een tijd van herstel aanbreken?

Kunnen we samen de brokstukken die er zijn opruimen?Of belasten wij onze kinderen en kleinkinderen met deze ballast.Laat aub je kinderen niet struikelen over alles wat jij niet hebt opgeruimd,want begint het niet eerst bij ons zelf?

Opa's en Oma's die soms in gebrokenheid niet verder willen of zelfs niet kunnen.Zoveel verdriet en pijn.

Samen gingen wij als vrouwen naar het kruis,met alle schelpen,de parels,zogenaamd je dierbaren,in de schelpen geplakt door alle vrouwen,de parels die geen relatie's meer onderhouden.

Wat een voorrecht dat we samen mochten bidden voor herstel voor de gebrokenheid die er is in vele gezinnen.Scheiding,familieruzie,relatie's tussen ouders en kinderen,jaloezie,haat en nijd.Daar lagen de vele schelpen,aan het kruis, met daarin alle prachtige parels

Ik geloof dat God onze gebeden heeft gehoord,de schelpen met daarin de parels heeft gezien,en in vertrouwen bid ik,en geloof ik, dat er voor iedereen herstel gaat komen.

Wat hebben we samen een prachtig feestje gehad,een prachtige vrouwenavond met veel prachtige parels!

Dank je, dat jij er ook bij was!

Bid je mee voor herstel in beschadigde relatie's?

 

Dringend oproep!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers!

Misschien iets voor jou?

Binnen ons team Organisatie "Hart Voor Vrouwen" zijn meerdere Vacature."s.

Functieprofiel.Pastoraat.

Taak:Buddy,of coach

Team:Hart Voor Vrouwen.

Funcieprofiel.Gastvrouw voor de vrouwenavonden.

Taak:Mee helpen tafels dekken,surprises maken voor de vrouwen.

Plaats in de organisatie:Valt rechtstreeks onder Organisatie Hart Voor Vrouwen.

Tijdsbesteding:1/4uur per maand.

Verantwoordelijkheden:Zelfstandig taken uitvoeren in overleg met organisator,of teamleden.

Taken zijn:Bezoeken,luisterend oor,bemoedigen ondersteuning,gastvrij,taken verdelen.

Competentie's:Betrokken en bewogen over de ander.

Affiniteit hebben met afhankelijke mensen. Goed grenzen aan kunnen geven.

Eisen:Kalmte en overzicht.

Wil jij deel uitmaken van ons team,je hebt 'Hart Voor Vrouwen'?Je bent van harte welkom!

Meld je aan via formulier of mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

 

Zet je alvast de datum van 06-10-2018,en 14-10-2018  in je agenda?We zijn druk aan het plannen voor de komende maanden.14 Oktober komt Jane Lasonder uit Zwolle naar Stadskanaal.We gaan dit keer een vrouwenavond organiseren met een Christelijke gemeente uit Stadskanaal.(PGS)

Mis het niet,geef je alvast op voor de Sta Op Dag! Samen fietsen samen onderweg! Opgave mag via mail:hartvoorvrouwen@outlook.com of het formulier,hier onder.Schrijf duidelijk je naam en adres,je krijgt zo spoedig mogelijk bericht! P.S.Er komt nog een evenement op facebookpagina:Hart Voor Vrouwen' in Stadskanaal!

A.s 7 September is er weer een Vrouwenavond.

Als gastspreekster hebben we Annemarie Smaling uitgenodigd.

Thema van deze avond heet,'onderweg'

Annemarie is getrouwd met Pieter, hebben samen twee kinderen,daarbij hebben ze de zorg op zich genomen voor vijf pleegkinderen,ze noemen zich het huisgezin.

Annemarie wil graag iets met ons delen wat gaat over'Onderweg',waarschijnlijk zijn ze vaak onderweg,net als wij,altijd onderweg.

Samen onderweg naar school,onderweg naar huis,etc...

Wij zien uit naar deze avond!Kom je ook?

Koffie,thee,taart,en allerlei lekkere hapjes en drankjes staan voor je klaar!

Opgave mag je doen via het evenement op onze facebooksite,of mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

Wij zien er echt naar uit om ook jou te ontmoeten.

Je gezicht weerspiegelt je hart Spreuken 15:11-20

Bij sommige mensen straalt de liefde van hun gezicht.Hun glimlach  stelt ons gerust en geeft ons een goed gevoel.Anderen hebben een onvriendelijke uitstraling en geven ons een onplezierig gevoel.

Je gezicht weerspiegelt vaak je hart.'Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht',(vers 13).Iemand zei eens,dat ons gezicht wordt getekend door het leven dat we leiden en dat dus iedereen verantwoordelijk is voor zijn gezicht!

God geeft om ons hart,dit is wat ik graag met jullie wil delen.

Als vrouw mag jij er stralend uit zien,maar onze omstandigheden zijn niet altijd stralend,toch wil God ons iets leren vandaag!God ziet ons hart en weet wat er in ons diepste speelt.Hij heeft zelfs je haren geteld! Hij wil dat je Hem in alles zoekt.God geeft om je hart en wil je laten weten hoe je je hart kunt voeden.'Een hart dat inzicht heeft zoekt kennis,(vers 14).Een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd,(vers 15).De schrijver benadrukt dat het innerlijke belangrijker is dan het uiterlijk.Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.Met liefde en vriendschap heb je een fijne volle avond.

Dit is wat wij vrouwen willen bieden,vrouwendagen gevuld met een gevulde tafel.De tafel van de Heer staat altijd gedekt,ook voor jou,er is in overvloed!

Vrouwenavond j.l. vrijdagavond,1 Juni 2018

Het was een geweldige vrouwenavond met vele lieve vrouwen.

Samen aan tafel,samen  maaltijd houden en in gesprek gaan,genieten van overvloed die Hij alleen kan geven.Samen de verbinding aangaan met andere vrouwen om ons te versterken,want dit is de missie die wij zijn aangegaan.

Het thema van deze vrouwenavond was Rouw,hoe gaan we met rouw om,of hoe kunnen we met rouw omgaan? Iedereen kent verlies in zijn of haar leven. Verlies van een naaste, je gezondheid, relaties,je baan,je droom.Hoe gaan we om met rouw? Geeske zal als christencoach en therapeut dit onderwerp ongetwijfeld nog eens aansnijden.

Als je het schilderij goed bekijkt zie je klaagvrouwen,sommige vrouwen zijn sceptisch,zoals het voorbeeld,ook zien we dat er vele klaagvrouwen zijn om de ander mee te nemen naar het huis,om daar hun verhalen te mogen delen met vele andere vrouwen.Schilderij is nog niet klaar,maar het wordt zeker mooi,Gods plannen,wij mogen dienen.

Het evenement werd genoemd Gelouterd Goud.

We zijn samen geraakt door de woorden van Jeremia 9:17-24 die gebracht werd door Geeske Paas. 

Een oproep voor klaagvrouwen,maar wat zijn klaagvrouwen precies?

Je kunt dit lezen in het hoofdstuk Jeremia 8 tot 9,een zeer indrukwekkend thema.

Het kan verleidelijk zijn om vooral te letten op wat je goed vindt gaan in je leven.Maar dat brengt je niet dichter bij God.Als we oog durven krijgen voor de mislukkingen en de rafelranden in ons leven,en daar verdriet over hebben,mogen we de goedheid van God leren kennen(Jeremia 9:22-23)

Na de pauze mochten we samen een kroon schilderen,er waren parels en deze plakten wij op de kroon,en zo mochten wij een parel zijn op Zijn kroon.

Alle vrouwen kregen een presentje mee naar huis,dit keer een dagboekje waar ze herinneringen in mogen schrijven,tekenen of kleuren,herinneringen van de vrouwenavonden van het afgelopen seizoen.We zijn als team van onze organisatie dankbaar dat er groei is.

Je kwetsbaar opstellen kan een opening geven in je eigen hart en van anderen.

Hij ziet ons lijden.

Ben jij er ook bij de volgende keer?

Volg onze facebookpagina:'Vrouwen met een 'Hart Voor Vrouwen'in Stadskanaal.

 

Geeske

 

Gelouterd Goud!

Het evenement van de Vrouwenmiddag/avond heet,Gelouterd Goud!

Waarom ik deze naam koos heeft natuurlijk een reden.

Maar het Thema waarover ik zal gaan spreken a.s. 1 Juni zal gaan over Rouw,en de verwerking van rouw.

Ieder mens doet dit op zijn of haar eigen manier.Maar wat als je dit niet lukt? Dit overkwam mij. Als we het hebben over verlies van familie,vader,moeder,broer,zus,vrienden,etc dan kan dit gaan knagen aan alle kanten. Toch kan een mens niet meer ademen als het constant leeft in rouw,hoe ziet dit leven er dan uit?

Ik neem jullie mee naar de binnenkant van mijn leven en laat jullie kennismaken met het verdriet wat ik kende op jonge leeftijd en wat dit met mij heeft gedaan.Ik zal jullie niet alleen iets vertellen over rouw,maar ook over de verwerking van rouw,hoe doe je dit,hoe ga je met dit verdriet om,wie helpt jou? Waar vind je herstel voor je wonden die zijn geslagen?

Rouw kan ook binnenkomen na een scheiding,want scheiding is verlies,je voelt je verscheurd en gebroken.Maar wat gebeurt er met je als je niet kunt praten? Dit overkwam mij.Waar vind je troost en herstel van de pijn die er is? Ik zal jullie ook mee nemen naar het gezin waarin ik ben grootgebracht,een gezin van dertien kinderen,ik werd als twaalfde kind geboren.Mijn vader was Directeur van een familiebedrijf.Mijn moeder  was moeder en huisvrouw van het grote gezin,wat deed dit met mij?Stond ik op sterke schouders van mijn ouders? De buitenkant kan er soms zo mooi uitzien,maar hoe zat het met mijn binnenkant?  Mijn hart?Al met al een heel verhaal van mijn binnenkant. Toch kwam er voor mij herstel,troost,vergeving,recht,liefde en bevrijding.Hoe? Ik werd gelouterd door het vuur en werd een mens zoals God mij al vanaf mijn geboorte voor ogen had. Ik werd als Gelouterd Goud, maar hoe deed ik dit? Dit vertel ik je graag op de vrouwenavond. Er is een maaltijd aanwezig,de tafel staat gedekt, er is genoeg voor iedereen,en weet je? Onder het tafelen gaan we  met elkaar de verbinding zoeken,samen gaan we in gesprek in alle ontspannenheid over het onderwerp. Deze avond zal een avond zijn vol met gezelligheid,ontspannenheid ,verbinding,en niet te vergeten een heerlijke maaltijd! Kom je ook? Geef je dan wel even op via het evenement die staat op facebookpagina Vrouwen met een 'Hart Voor Vrouwen' of mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com Wij zien uit naar je komst, zien uit om jou te ontmoeten, kom zoals je bent!  Nodig veel vriendinnen,moeder,oma,dochter,buurvrouwen uit en neem ze mee naar de vrouwenavond! Gezellig!  

Jij bent kostbaar ,zo kostbaar .Je mag stralen  en schitteren als een parel op Zijn kroon.

 

 

11 April Cursusdag Masterclass Spreekvaardigheid met Henk Stoorvogel.

Wat een geweldige dag was het,een dag om nooit te vergeten!

Veel mogen leren,wat een passie wat een mogelijkheden,wat een gaven en talenten hebben deze vrouwen,geweldig!

Dit doe ik voor onze organisatie 'Hart Voor Vrouwen'

Wil jij ook uitstappen en gaan spreken als vrouw?

Laat dit weten en ga een keertje met ons mee!

1 Juni is er weer een vrouwenavond,hoe en wat?Wie gaat er spreken,dit houden we nog even voor ons!

Meer weten neem contact op met ons via mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

 

17 April is er weer een vrouwenavond.Spreekster van deze avond zal zijn Nelly Boer.

Het thema van deze avond is: Mooi Mens Ben Jij.

Het zal je maar gezegd worden...Ik zie uit naar deze avond,en ben natuurlijk nieuwsgierig hoe Nelly deze avond door gaat spreken!

Welkom! Mocht jij je niet willen opgeven via Facebook?

Mail dan naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

10 Maart mochten wij Wilma Veen begroeten op de vrouwendag in Stadskanaal.Wat hebben we een mooie warme dag gehad!

Wilma die tijdens haar lezing schilderde en op deze manier ons mee nam in haar verhaal.Er waren twee tafels vol met boeken,kaarten,plankjes met teksten etc....We hebben mogen genieten van een fijne lunch.Er was in overvloed.We gaan haar zeker nog een keertje uitnodigen.Het schijnt zo te zijn dat Wilma nog niet zo bekend is in het Noorden,maar daar hebben wij als organisatie Hart Voor Vrouwen een eind aan gemaakt! Meer weten over Wilma?Kijk dan op website:www.wilmaveen.nl

Reservering tevens toegangskaart voor de vrouwendag  met kunstenares Wilma Veen a.s. 10 Maart zijn te verkrijgen via mail:hartvroorvrouwen@outlook.com.

Wilma is bekend van Radio en Tv

Locatie:Stadskanaal

Adres:Poststraat 30

Kosten € 7.50 Neem p.p twee luxe broodjes mee!

Laat je verrassen!

Inloop:10.30

Aanvang:11.00 Einde:16.00/16.30 Welkom!

Janny Huizenga en Alinda Soumahu.

20 Maart mochten wij als organisatie en gasten Janny en Alinda van Hope For Groningen ontmoeten.Janny vertelde van het werk wat zij doen onder de prostituee's.Het was een gezellige warme maar ook intensieve avond.Het was indrukwekkend hoe zij vanuit hun hart de prostituee's bezoeken een praatje maken een presentje aanbieden en tegelijkertijd deze vrouwen bemoedigen.

Respect voor deze vrouwen,zij hebben ja gezegd tegen een moelijke opdracht,maar ze zijn gegaan en doet dit werk vanuit hun geloof en vanuit de liefde die zij voelen voor deze vrouwen.Vrouwen die in de verdrukking leven,maar tegelijkertijd slaaf zijn.Mochten jullie dit werk willen steunen,kijk dan op  website:www.hopeforgroningen.nl

Tickets online te bestellen via mail voor de Vrouwendag met Wilma Veen op 10 Maart.

Locatie:Stadskanaal.

Adres: Poststraat/kerk

Inloop: 10.30

Aanvang:11.00

Einde:16.00/16.30

Geef je op en mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

Na opgave via mail krijg je jouw toegangsbewijs toegestuurd.

Neem deze mee als bewijs geprint of app.

Mocht dit alles niet lukken,ben je ook welkom!

Betaling dient te gebeuren op de dag zelf.

Wij hebben er ongelooooofelijk veel zin in en zien uit naar deze dag!

Wij zien uit naar een ontmoeting met Wilma Veen en jou natuurlijk!

Neem wel veel vriendinnen mee en laat je verrassen.

De tafel staat ook voor jou gedekt.

Er is tijd voor lunch,gezelligheid,verbinding,ontspanning en nog veel meer.Oh ja er is natuurlijk ook taart,broodjes,hapjes,drankjes en nog veel meer!

Delen? Graag!

 

20 Februari is er een Interkerkelijke Vrouwenavond met Janny Huizenga van Hope For Groningen.

Janny en haar team bezoeken met regelmaat de prostituee's in Groningen.

Ze hebben een luisterend oor geven liefde en warmte aan deze vrouwen.Heel bijzonder vind ik dit.

Laten we eerlijk zijn vaak oordelen we al gauw op deze vrouwen,terwijl we  vaak niet weten wat er achter schuilt..Hoe zit het echt met deze vrouwen? Daarnaast denk ik,wat is een prostituee precies?

Daarbij heb ik direct een gedachte,hoe veel verkapte protituee's zouden er zijn in onze omgeving?

Hoeveel vrouwen zijn er slaaf in huis?

Hoeveel vrouwen verdienen hun geld niet op een manier wat wij liever niet weten?

Wat wij zelfs nooit zouden denken?

Aan de buitenkant lijkt het soms zo mooi maar hoe is het thuis?Hoe is het bij jou thuis?

Ik heb al veel vrouwen mogen begeleiden hier in,wat gaan we vaak op het uiterlijke af..

Zelf ben ik zo benieuwd wat Janny  deze avond gaat vertellen,worden wij hier wijzer van?Krijgen we emphatie voor deze vrouwen?

Zouden wij deze vrouwen uit hun vicieuze cirkel kunnen halen?

Lukt het ons om ze te bevrijden opdat ze vrij mogen zijn?

Ik weet het niet,ik wacht af en ben verwachtingsvol!   Jij ook?

Wil jij Janny ontmoeten? Een gezellige indrukwekkende avond mee maken?

Kom niet alleen neem vriendinnen,buurvrouwen,moeders,dochters mee!

Nodig zoveel mogelijk vrouwen uit,zou dit lukken? Juist om Janny het gevoel te geven dat ze welkom is,en dat je interesse hebt in het ongelooflijk mooi werk wat ze doen met name de liefde te delen die God heeft bedoeld voor jou en voor deze vrouwen..Gods hart gaat uit naar deze vrouwen,en jij?

Help je mee om deze avond te vullen met Gods kinderen en Zijn liefde?

Heb jij hart voor vrouwen die gevangen zitten in hun eigen situatie?

Ik heb respect voor het werk van Hope For Groningen en wil graag luisteren naar de verhalen die ze deze avond delen..Jij ook?

Kom dan in actie en laat je niet weerhouden van allerlei gedachten die jou ervan weerhouden om te komen luisteren naar het verhaal wat Janny met ons wil delen.

Er is koffie,thee,taart,hapjes en drankjes en niet te vergeten gezelligheid.

Samen verbinden is elkaar samen versterken..

Wil jij met mij het licht verspreiden en dit aan deze vrouwen laten zien?Wil jij Janny Huizenga en haar team bemoedigen in hun bediening? Geweldig!! Neem je een goed humeur mee?Fijn!

TWEEDE GEDEELTE VAN DE VROUWENAVOND GAAN WIJ SAMEN EEN PRESENTJE MAKEN VOOR DE PROSTITUEE'S,DEZE PRESENTJES WORDEN MEE GENOMEN EN LATER UITGEDEELD AAN DE PROSTITUEE'S DOOR JANNY HUIZENGA EN HAAR TEAM.

Aanvang:19.45

Einde:21.45

Locatie:Irenelaan 23

Plaats:Stadskanaal.

 

 

 

16 Januari!!

Wat was het een schitterende vrouwenavond met kostbare vrouwen uit Stadskanaal en omgeving..

We hebben samen de verbinding gezocht,samen de liefde en warmte geproefd maar ook de honger die er is onder vrouwen.

We hebben kennis gemaakt we hebben herinneringen gemaakt en opgeslagen..

We willen ze nooit vergeten!

Ik zie daarom uit naar de volgende vrouwenavond a.s. 20 Februari met als gastspreekster Janny Huizenga. van organisatie Hope For Groningen..

20 Februari is er weer een vrouwenavond georganiseerd.

Spreekster:Janny Huizenga.

Thema:Gods hart voor prostituees.

Plaats:Stadskanaal.

Samen met het  team van' Hope For Groningen' 

is ze actief in het bezoeken van vrouwen die in de prostitutie werken.

Ze willen als team heel graag iets van de liefde van Christus laten zien,juist ook aan deze vrouwen.

Janny Huizenga wil graag getuigen hoe zij zelf onder de indruk kwam van Gods liefde en hoe

Hij haar persoonlijk riep om deze Liefde te verspreiden als een aangename geur!

Heel bijzonder hoe God nog steeds vrouwen roept en een opdracht geeft om Zijn liefde te brengen in deze wereld.

Je kunt meer lezen op facebookpagina ''Hope For Groningen''

 

 

Vrouwenavond !

Nelly Boer zal a.s. 20 Maart komen als spreekster.

Thema zal zijn:  Mooi Mens Ben Jij!

Voor meer info.Ga naar facebookpagina Vrouwen met een 

'Hart Voor Vrouwen'

Of mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

 

Informatieavond over Vrouwen met een Hart Voor Vrouwen.

Deze avond hebben wij gepland op 16 Januarie.Tijd 19.45/21.45 in Stadskanaal.

Er zijn veel vrouwen die graag willen horen wat het betekend als jij je aansluit in onze organisatie.

Om kort te vertellen is het dat wij 1 keer per maand graag samen willen komen als vrouwen onder elkaar.

Gewoon een ontspannen avond voor de vrouw.Wat dit inhoud horen jullie specifiek uitgelegd door de oprichtster  Geeske Paas van Vrouwenorganisatie 'Hart Voor Vrouwen'

Het belooft een mooie avond te worden.Samen verbinden,koffie thee taart,gezelligheid,gesprekken.

Thema van deze avond:Standvastig,vastberaden,kwetsbaar.

WAT IS ONS DOEL?

Ons doel is verbonden zijn...

Kom je ook,ben je nieuwsgierig?

Geef je dan op via facebookpagina in het evenement of Mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

Ik zie er naar uit om jou te ontmoeten!

 

Kerstverrassing maken.

Wij als organisatie Vrouwen met een 'Hart Voor vrouwen' gaan een kerstverrassing maken voor vrouwen die wel iets extra's kunnen gebruiken met name voor de kerstdagen.

Veel vrouwen zijn eenzaam en alleen en voelen dit als een geschenk uit de hemel.Het hoeft niet groot te zijn,maar een beetje aandacht en liefde geven zijn vaak een herinnering voor het leven.

Er zijn vrouwen die rouwen om het verlies van een dierbare.Er zijn vrouwen die nooit meer naar buiten kunnen door ziekte af andere zaken.

Er zijn vrouwen die nooit meer een bezoekje krijgen van hun dierbaren,soms zijn dit kinderen of kleinkinderen.

Er zijn vrouwen die verstoten worden.

Zo kan ik nog wel doorgaan.Wil jij deze vrouwen ook een kerstverrassing brengen?

Doe dan mee en geef je op via het evenement via  facebookpagina Vrouwen met een Hart Voor Vrouwen,of anders email naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

Wil jij de ander een beetje geluk brengen? Geef je dan op!

 

 

Lieve vrouwen.

Er zijn veel vragen over onze nieuwe organisatie 'Hart Voor Vrouwen'.

Er zijn vrouwen die zich afgelopen op de Vrouwenmiddag van 7 Oktober  hebben aangesloten in onze organisatie, maar nog wel vragen hebben. Meer info?

Mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

Wil jij je ook aansluiten,  wil je meer informatie over ons, maar ook wat wij als organisatie doen?

Meer info?....Mail dan naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

Wist je dat!! Je op de website www.opentopvrouw.nl je (Tickets online kunt bestellen? ) Wel handig voor  ons als organisatie te weten hoeveel vrouwen zich gaan aanmelden!

Doe je dit nog? Oeps gelukkig maar! Kosten tickets??? € 0.....Ja echt waar!!!

Ben jij klaar voor de Vrouwenmiddag a.s. 7 Oktober?

Ik nog niet hoor,nog zoveel voorbereidend werk te doen met ons team!

We hebben een team,Yoehoe!! Janny, Dineke ,Annie,Marilva,Mandy en Geeske.

Twee vergaderingen achter de rug, ik mag zeggen het gaat goed!

Heb jij je al opgegeven? Wist je dat Op en Top vrouw gaat komen?

Ja echt waar!

Nog niet opgegeven?Doe dit gewoon en schuif gezellig aan... het wordt een te gekke middag met veel vrouwen!

Neem je vriendin,moeder,dochter,neem gewoon veel vrouwen mee.

Toegang is gratis,er wordt wel een collecte gehouden.

Hou facebookpagina Hart Voor Vrouwen in de gaten,daar mag jij je ook opgeven,in het evenement.

 

 

Nieuwe moderne organisatie, Vrouwen met een 'Hart Voor Vrouwen' in Stadskanaal en omgeving.

Een missie en opdracht van God zelf in mijn hart gelegd.

 

Inmiddels is er een team door mij samengesteld.

 A.s. zaterdag 7 Oktober 2017 gaan we van start met een grote Vrouwenmiddag,deze wordt gehouden aan de Irenelaan 23(Pinkstergemeente)Stadskanaal

Deze middag begint om 13.00 zal eindigen om 17.00.De inloop zal zijn vanaf 12.30.

Deze middag zal er een modeshow gegeven worden en nog veel meer.Laat je verrassen.Jij bent meer dan welkom!Neem je moeder,dochter,buurvrouw,vriendin,schoonmoeder,mee!

Deze beweging is nieuw verfrissend en spannend,is voor jong en oud,schroom niet,kom gewoon zoals je bent! 

Geef je op via evenement ,die kun je vinden op facebookpagina Vrouwen Middag Voor Vrouwen of facebookpagina, Vrouwen met een  'Hart Voor Vrouwen'.

Emailadres: hartvoorvrouwen@outlook.comWe zien er naar uit om jou te ontmoeten.

 

 

Vrouwen met een 'Hart Voor Vrouwen'.

Mijn naam is Geeske Paas,sinds kort heb ik een nieuwe vrouwenorganisatie in het leven geroepen, Hart Voor Vrouwen, in Stadskanaal en omgeving.

A.s Zondag,Moederdag starten we in het klein met tulpen uit delen aan vrouwen die het moeilijk hebben op een dag als deze,Vrouwen die alleen zijn,ziek zijn,weduwe,vrouwen die een kinderwens hebben die niet vervult wordt, vrouwen die kinderen hebben verloren,vrouwen die veel miskramen hebben gehad,vrouwen die ernstig ziek zijn en geen vooruitzicht meer hebben,vul het zelf maar in,deze vrouwen bieden wij a.s. zondag een bos tulpen aan..

Wil jij meer informatie over deze nieuwe Vrouwenorganisatie in Stadskanaal,wil jij mee doen of je aansluiten?

Mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

 

 

Geeske