Familieopstellingen,gezinstherapie,en Coaching.

Wat fijn dat ik vrouwen mag helpen om hun positie,in hun gezin,in familie,maar ook voor de vrouw zelf,onder de loep te mogen nemen.

Hoeveel vrouwen zijn er niet gebonden of gevangene van hun eigen denken,die vast zitten in een bepaalde situatie,en er geen verandering blijkt te komen.Wat is het dan geweldig om vrouwen te zien veranderen,te zien groeien en bloeien,ook in hun geloof.

Ik geef vandaag even weer aandacht hoe het is als kind,maar ook als ouders, als je niet uit een moeilijke situatie kan stappen,terwijl het soms zo makkelijk is,of toch niet.We hebben onze wil nodig om te veranderen zeg ik maar even,maar is dit makkelijk?

Jaren heb ik intensief gewerkt met gezinnen,waarvan de ouders waren gescheiden of nog gaan scheiden in de toekomst,of andere dingen,traumatische gebeurtenissen,overspel,incest,huiselijk geweld,narcistische eigenschappen,stoornissen,noem het maar op,Wat kunnen we elkaar afwijzen,maar wat als we achter de problematiek gaan kijken,en samen alles helder gaan zien?

Een voorbeeld.

De kinderen wijzen hun vader af,en zien hem als schuldige,want was hij niet degene die overspel had gepleegd?Een vader die jarenlang hun moeder had geterroriseerd.Bij verschillende gelegenheid hebben ze gezien hoe hij moeder sloeg,haar misbruikte om er zelf beter van te worden,Hoe ga je hier als kind mee om?

Kinderen die weigeren hun ouders te nemen zoals ze zijn,dragen bij aan het schuldgevoel van hun ouders.Als kinderen ongelukkig blijven,gevangen,gebonden in de cyclus van mislukking en lijden als gevolg van de gebrekkige zorg van hun ouders,dan, zijn de ouders schuldig aan de schade die hun kinderen,degenen aan wie zij het leven gegeven hebben,als gevolg daarvan ondervinden.Als de kinderen in staat zijn om wat ze in hun kindertijd geleden hebben te boven te komen en te leren om een gelukkig en bevredigend leven te leiden,dan voelen de ouders zich opgelucht.Omdat ze een goed leven hebben,houden deze kinderen niet vast aan wrok jegens hun ouders.Ze nemen juist het leven dat hun gegeven is en leven het zo volledig mogelijk.Toch geven veel mensen de voorkeur aan om ongelukkig te blijven,komen in een kramp,durven niet meer te praten over hun gevoelens,zijn gebonden en gevangen in hun eigen situatie.In plaats van de keuze maken ten volle te leven kiest men voor gevangenschap.De keuze om ten volle te leven en juist daardoor hun ouders te helpen om oude schuldgevoelens los te laten.Lekker makkelijk.

Als je als kind een scheiding mee maakt,en jij de keuze voor moeder of vader neemt,hoe doe je dit dan,wat zijn de gevolgen voor het kind,maar ook voor de ouder?

Als we dit onder de loep nemen,en wij een familieopstelling gaan doen,dan komen er dingen aan het licht,en worden vele zaken ook over vader duidelijk en helder in beeld.

Vergeving en herstel is nodig,dan pas kunnen we verder komen.

Sommigen vinden het moeilijk om een familieopstelling te doen,of er alleen al aan te denken.Er is veel bitterheid,sommigen blijven daarin hangen,kiezen niet voor beter worden.

Er is in vele gevallen in gezinnen,familieopstelling nodig,anders kom je er vaak niet uit!

Buiten dit alles om geeft familieopstelling vele inzichten,helderheid op dingen,want hoe vaak hebben we blinde vlekken,deze vlekken zou ik graag onder de aandacht brengen bij vele ouders en kinderen,daarbij moet je dan wel een wilsbesluit maken!

Maar familie opstelling kan ook in je eentje, met een therapeut.

De eerste stap is vaak het moeilijkst,soms durven mensen gewoonweg niet de tweede stap te nemen,bang voor verlies.

Wat zou het geweldig voor je zijn om vrij te zijn,in alles,als vrouwen vrij door het leven te mogen gaan,en alles los te mogen laten,omdat je er goed in staat,en je alles een plekje hebt gegeven.

Op deze manier struikelen je kinderen niet over jouw brokstukken.Ruim ze op,dit is mijn advies.Wil je meer weten m.b.t. familieopstellingen? Vul dan het formulier in! 

Waar komen je lichamelijke klachten vandaan?

Een veelvoorkomende vraag voor vele mensen.

Mijn passie is mensen te begeleiden,hen te leren om naar hun eigen hart te luisteren.

Contact vanuit het hart,bewust worden van wie je mag zijn,bewust worden van wie je bent.

Maar hoe doe je dit?

Vanaf onze geboorte kan er veel goed gaan,maar helaas is dit niet in alle gevallen zo.

Wie je ook bent,waar je ook vandaan komt,wat je hebt mee gemaakt.

We komen allemaal uit een familie.

Geboren uit een vader en moeder,ook al ken je ze soms niet.

Toch is er een God die je op deze wereld heeft gezet en niet voor niets.

Hij heeft een plan met jouw leven.

In de familie waar je opgroeit en vanaf je geboorte zijn er gewoontes,(ik noem ze patronen)die in sterke mate je gedrag bepalen.

Dit kan belemmerend aanvoelen in je vrijheid,het kan soms zelfs verstikkend zijn,we komen in verstrikkingen terecht zonder dit zelf te willen,het kan het contact met anderen belemmeren.

Deze belemmeringen en verstrikkingen nemen we vanuit ons familiesysteem mee naar allerlei situaties voor de rest van ons leven,met name relaties,ouderschap,vriendschap,kerk,werk etc..Dit kunnen allerlei terugkomende onderwerpen zijn waar je last van hebt.

Een methode die aangeeft waarbij belemmeringen zichtbaar worden gemaakt, zijn familieopstellingen.Doel van de familieopstellingen zijn patronen en systemen bloot leggen en oplossen.

Op zoek naar meer vreugde,blijdschap en vrijheid?

Mijn quote van vandaag is:Laat je kinderen niet struikelen over de stenen die jij hebt laten liggen.

 

 

 

 

 

 

1:Samen op weg naar wie je wil zijn,Hij is erbij.

2:Maak contact met je eigen hart,Hij kent je verlangens.

3:Bewust worden van wie je mag zijn in Christus.

4:Vrij worden om je eigen weg te gaan,Hij leid je.

5:Samen zoeken naar wat kloppend is,Zijn plannen maakt Hij bekend.

 

Laat je inspireren.

Zet stappen in je leven.

Geef duidelijk aan wat er aan de hand is.

Verruim je blik.

In contact met je gevoel.

Familieopstelling geeft inzicht wat er speelt in je dagelijks leven.

Wil jij meer weten of vragen hebben over familieopstellingen,

vul dan het formulier in.Vul duidelijk je naam, telefoonnummer in.

Mail geheel vrijblijvend naar:hartvoorvrouwen@outlook.com.

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.