Born To Serve-Event-No Longer Slave 2019.

Sta Op Dag a.s. Donderdag17 jauari 2019 van 17.00-22.00

En een  Nieuwjaarsbijeenkomst voor Vrouwen.

Een Vrouwenavond met onderwijs! Vrouwen Voor Vrouwen.

 

De wereld en onze omgeving heeft vrouwen nodig die zich niet langer als slaaf gedragen en zich niet stil houden,vrouwen die Gods woord geloven maar ook durven uitleven.

Vrouwen die durven Op Staan op de plek die God al lang voor hen had bedacht.Hoe die dag er uit zou kunnen zien kunnen we samen onder het genot van een hapje en een drankje bespreken.

Door naar elkaar te luisteren,en misschien met een lach en een traan,luisteren we met elkaar hoe die plek er vandaag de dag uit zou kunnen zien.Want God zwijgt hier zeker niet langer over.Hij spreekt krachtig over wie wij mogen zijn als kinderen van één en dezelfde God.Hij heeft de dochters gezien,en wil ze doen opstaan!

En natuurlijk speelt alles zich af in een decor van-Born To Serve.Openen met Gods woord,gezelligheid,verbinding,vertrouwen,versterken,ruimte voor ontmoeting met andere vrouwen 'Rondom De tafel' het Nieuwe jaar in,en samen lekker eten.Er is ook ruimte voor fysieke activiteiten,daarin maak jij zelf de keuze.

Geef je wel even op i.v.m de maaltijd!

Welkom!

"Jij bent geroepen om een van de  boodschapsters te zijn van een grote schare,om samen met Jezus te regeren,en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken in jouw omgeving!"

Wij als organisatie 'Hart Voor Vrouwen' hebben de visie, dat iedere vrouw bestemd is om samen met Jezus te regeren.Wij zijn er van overtuigd dat wij geroepen zijn om de geur van Jezus te verspreiden in haar omgeving.Wij hopen voor jou, dat jij het diepe besef mag ervaren,dat jij waardevol en uniek bent.Wie je ook bent dat jij je koninklijke opdracht oppakt en niet aarzelt.Wij als organisatie willen vrouwen met elkaar verbinden,zodat ze elkaar kunnen versterken,elkaar inspireren,motiveren en activeren,zodat ze mogen ervaren door God geleid worden om zo hun bestemming te bereiken,en gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest.

Wel vinden wij het belangrijk dat vrouwen van alle leeftijden worden bereikt en mogen worden toegerust,onderwijs krijgen,zodat ze ingezet kunnen worden in Gods Koninkrijk.

Wij als team hebben het verlangen om vrouwen met elkaar te verbinden,dit doen wij door middel van het organiseren van Vrouwendagen,avonden,of soms middagen.Het zijn waardevolle momenten van ontmoeting,gezelligheid,intimiteit,vrouwen onder elkaar.

Onze visie voor het komend seizoen is het organiseren van,vrouwendagen,onderwijs,trainingen en workshops.Als vrouwen niet opstaan en schitteren is bij voorbaat de helft van Gods boodschapsters Psalm 68:12 van goede tijding al uitgeschakeld.

'Sta op en schitter,je licht is gekomen,over jou schijnt de luister van de Heer.Jesaja 60:1.Wie dat grote geschenk van Hem aannemen,zullen samen met Hem regeren in het eeuwige leven.Romeinen 5:17.Wil jij opstaan en je verbinden met ons,of samen met andere vrouwen onderwijs krijgen,zodat je mag ervaren wie jij mag zijn,zo belangrijk om onderwezen te worden zodat jij ingezet kunt worden. Wil jij een workshop?Geef je dan op via het formulier, vul je email adres in,en laat ons weten wat jou verlangens of vragen zijn.Geef je op voor de Sta Op Dag,misschien is dit voor jou een begin van verbinding.

Sta op en schitter!

 

Kom naar de vrouwenavond a.s. donderdagavond 14 februari.

Om 19.45 beginnen wij met koffie,thee en taart!

Event:No Longer Slave.

Sta op dag voor vrouwen.

De wereld en onze omgeving heeft vrouwen nodig die durven opstaan.Misschien heb jij je bestemming nog niet gevonden,en weet je misschien niet door je eigen chaos heen te komen.

samen als vrouwen ontdekken wat Gods plannen zijn voor je leven.

Tweede prekenserie wat gaat over chaos.Geeske heeft de eerste avond geproefd dat we samen als vrouwen mogen leren hoe om te gaan met de chaos die in ons leven in gekomen door omstandigheden.

Geeske probeert je deze avond handvaten te geven hoe jij met chaos om kan gaan..

We doen dit als vrouwen onder elkaar,er is geborgenheid,warmte,liefde en veiligheid nodig om samen dit onderwerp aan te snijden.

De eerste aftrap gaf Geeske met haar team op 17 Januari j.l 2019.

Tweede prekenserie wat ook gaat over de chaos in ons leven.

God schiep de hemel en de aarde,maar er was eerst chaos.

Samen ontdekken hoe wij elkaar mogen en kunnen versterken door met elkaar in discussie te gaan.

Kom je ook?

Gezellig!!

Geef je op via mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

Neem gerust je vriendinnen mee!

Sta Op,kom in beweging mijn liefste,groei en bloei.

Van 12 tot 14 April wordt er door organisatie 'Hart Voor Vrouwen'in Stadskanaal een Sta Op weekeind georganiseerd.

De planning is om een weekeind naar Texel te gaan,wandelen,onze grenzen opzoeken,zowel lichamelijk als geestelijk.Ben jij fit genoeg om op te staan?

In de Bijbel staat,Sta op Mijn liefste,groei en bloei!

We gaan eerst testen of er behoefte is in Stadskanaal en omgeving,daarom hebben wij jou nodig.

We willen Sta Op dagen,weekeinden in beweging brengen met meerdere vrouwen.

Er is een team nodig van 8 vrouwen,vrouwen die wel wat in hun mars hebben en goed kunnen organiseren en communiceren.

Wij zijn een oragisatie die voor God gaan en Hem op de eerste plek zetten.

Wij zijn erg enthousiast en vele vrouwen met ons!We willen Sta Op dagen in beweging zetten in en rondom Stadskanaal.Misschien past dit wel bij jou,of droom jij van een weekeind samen met vrouwen,samen in beweging komen,samen de verbinding aangaan.

Misschien past dit ook wel in Gods dromen voor jou,en wil je graag mee werken in ons team.

Voor een Sta Op weekeind zijn we op zoek naar goede coaches, kooktalenten,etc....We hebben voor een Sta Op Weekeind versterking nodig in ons team.

Doe jij mee?

Kom in beweging,sta op en schitter,mijn allerliefste.

Vul met mij het formulier in en geef je op!

 

Sta Op Dag,Bloei en Groei Mijn liefste.6 Oktober 2018!

Dat is de oproep voor Vrouwen in Stadskanaal en omgeving.Zoveel nood,zoveel honger naar liefde om ons heen,zoveel honger naar echtheid,honger naar gerechtigheid voor jou en mij.Hoe kunnen wij als Vrouwen elkaar daarin bemoedigen en versterken?Hoe kunnen wij uberhaubt verbinding krijgen met de ander.Hoeveel Vrouwen zijn er niet eenzaam,komen de deur niet meer uit.Dat is nou juist wat de duivel wil jou vastzetten,vastbinden,terwijl God zelf jou bevrijding wil schenken.Als we nog eens goed lezen wat er in Psalm 23 staat,dan kunnen we niet anders dan opstaan!Samen Vrouwen mee nemen,samen de Vrouwen die gebonden zitten,bemoedigen en versterken,samen er op uit gaan en onze grenzen stellen,want ja jij mag deze dag duidelijk je stem laten horen.Hand in hand gaan over paden die God voor ons uitstippelt.Samen fietsen,samen rusten,samen lunchen, samen uit Gods woord lezen,naar elkaar luisteren, wat God ons persoonlijk wil zeggen deze Sta Op Dag!Wie mogen wij als Vrouwen zijn?Sta Op mijn liefste,bloei en groei,dat is wat Hij wil,wil jij dit ook?Geef je dan op via mail of in het evenement.Er staat ook een formulier klaar die je mag invullen,alles is mogelijk.Hoe kan Psalm 23 tot uitdrukking komen in jouw leven?Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.Hij verkwikt mijn ziel,Hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid,omwille van Zijn naam.

Ik ben alvast begonnen met het oefenen voor een Sta Op Dag!

Het is goed om een doel te hebben om naar uit te zien,een doelgericht leven, dit is wat wij soms zo hard nodig hebben.We hebben elkaar nodig om de ander aan te moedigen en te bemoedigen om door te gaan,juist als het soms moeilijk kan zijn.Daar zijn deze Sta Op Dagen voor bedoelt.  Wij,onze organisatie heeft jou nodig om de ander te doen opstaan.Ik zie nu al uit naar de opbrengst.Biddende handen zijn de beste wapens!Bid u mee voor Gods leiding in onze organisatie met daarbij de Sta Op Dagen?Bid u voor vele zaadjes,bewatering en oogst? Er zijn zoveel mogelijkheden,er is zoveel te doen,zoveel vrouwen die ons nodig hebben,daarom willen wij staan op de plek die Hij voor ons heeft voorbereid!Deze plek is Stadskanaal en de regio.Misschien is het vuur bij jou uitgegaan vanwege teleurstellingen en moeilijkheden,ben je elders geestelijk gaan zoeken en shoppen,heb je het gevonden in andere plaatsen,zo verging het ons ook.Maar wat hebben we veel mogen leren in de jaren die achter ons liggen.We weten dat God een plan heeft met Stadskanaal en omgeving,daarom hebben wij jou dringend nodig! Misschien is het vuur uitgegaan,des te meer heb je reden om het vuur wat is uitgegaan,opnieuw aan te steken,om Stadskanaal en omgeving in vuur en vlam te zetten voor Zijn liefde voor ons! Ik ben er klaar voor en ga op de bres staan,het vuur staat hoog! Laat de vlam weer branden! Doe je mee?Geef je dan op!Hieronder lees je meer en hoe jij je op kunt geven! Ik ga nog even wandelen,rekken en strekken!

Sta Op! Groei en bloei mijn liefste!

Sta op dagen alleen voor vrouwen.

Nieuwe ontwikkelingen in onze organisatie 'Hart Voor Vrouwen'in Stadskanaal en de regio.

Als organisatie willen wij vrouwen oproepen om op te staan,en roepen,Sta op mijn liefste,want er is nood!

Letterlijk,figuurlijk,geestelijke en lichamelijke nood onder de vrouwen,ja ook in Stadskanaal en omgeving.

Als organisatie geloven wij,als vrouwen zich met elkaar verbinden,zij sterker staan in het leven en omgeving.Wij geloven in Groei! Geloven in Groeien=Bloeien.Bloeien is Groeien in Geloof.

Maar hoe doe je dit,en ben jij fit genoeg om dienstbaar te zijn voor de ander in nood.Elkaar dienen in het Koninkrijk van God.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet altijd fit ben,en er zelf aan moet werken,want onderuit hangen op de bank met een zakje chips is toch heerlijk genieten? Ik moet er ook zelf aan werken om fit te blijven,dit doe ik door te wandelen,zwemmen of fietsen,i love it!

Ik voel mij altijd beter na een potje sporten.Af en toe ga ik met mijn zoon naar de golfbaan,niet zo lang geleden deed ik een wedstrijdje met mijn kleinzoon Bjorn in het zwembad,pppfff, merk dan dat ik lang niet fit genoeg ben om te dienen,dus daarom heb ik een programma samengesteld waarin wij vrouwen,jaja alleen voor vrouwen heren,maar wie weet,nodig ik jullie ook een keer uit,maar dan moeten wij vrouwen wel eerst fit zijn.

Dienen wil ik persoonlijk heel graag en doe dit met regelmaat.Gods plannen met je leven houden namelijk nooit op,hoe jong of oud je ook bent,het is iedere dag een avontuur als wij Hem de gelegenheid geven om voorop te gaan en Hem de leiding geven.

Daarom vrouwen sta op en doe met ons mee om meerdere keren per jaar er samen een dag er op uit te gaan.Als dit heel goed bevalt gaan we een keer een weekeind,maar geloof van mij dit zal niet makkelijk worden,ik heb genoeg ideeën op gedaan.

Wat is een Sta Op Dag? Meerdere keren per jaar willen wij er op uit gaan met vrouwen,we noemen deze dag een sta op dag.Een sta op dag betekend een dag uit je comfortzone stappen,zowel lichamelijk als geestelijk.Een dag met uitdaging,overwinning en geestelijke bouwstenen voor je leven met God.Samen de verbinding aan gaan met elkaar en anderen,elkaar versterken en opbouwen,samen het woord openen,samen in de rust,samen in de stilte,in de natuur,wandelen met God.

Soms komen we in ons leven hindernissen of blokkades tegen die soms moeilijk zijn,daarbij de grens voelen,hoe ver mag je gaan,deze Sta Op Dag mag jij een keer je eigen grens aangeven.De rust (her)vinden en thuis,de zorgen lasten even los laten,en tijd nemen voor jouw relatie met God.

Wij weten dat er voor iedere vrouw de grens ergens anders ligt.Tijdens deze sta op dag willen wij jou de ruimte bieden om jouw eigen grens aan te geven.Zodat jij,zo mooi als je bent gemaakt,jouw dag kan maken met God.Tijdens deze dag maken we groepjes en iedere groep heeft een mentor, coach,of klaagvrouw.Samen merken we gaandeweg dat Gods stem roept en fluistert.Sta Op! Groei en Bloei mijn liefste.Door de lichamelijke,geestelijke uitdagingen,Bijbelstudie en teamtijd heen.Samen als vrouwen een dag onderweg door te Wandelen, Zwemmen,Bijbelstudie.Nodig je familie en vriendinnen,buren,kennissen ook uit.

Nodig daarbij vrouwen uit die nooit meer,of weinig het huis uitkomen door eenzaamheid,depressie of in een impasse leven,neem ze mee,er is nood,en die is hoog! Wil jij mee doen? Sta dan op! Neem dan de ander mee,top!

Wil jij uitgedaagd worden,je rust(her)vinden en ruimte ervaren? Daarbij dienstbaar zijn om de ander te bemoedigen te versterken. Dwars door moeilijke beslissingen die we soms moeten nemen,over de blokkades,soms moeilijke wegen die we onderweg kunnen tegen komen heen leiden?Zowel geestelijk als lichamelijk?

Meld je dan aan via het formulier hier op de website,of mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com

Wie weet zie ik ook jou!Hoera! Ik zie er naar uit!

Kom zoals je bent!

Welkom.

 

 

Welke vrouw(en) zou jij een hand willen geven om haar te helpen op te staan?Welke vrouw(en) uit jouw omgeving heb jij op het oog om mee te nemen naar een Sta Op Dag?Welke vrouw(en) verdient het om er eens op uit te gaan met andere vrouwen volgens jou?Zoveel jonge vrouwen in een depressie.

Soms gaat het leven van een leien dakje,andere keren kan het voelen alsof je een berg beklimt,en waar je steeds vanaf valt.

Er zijn verschillende situaties te noemen waardoor jonge en oudere vrouwen depressief worden.

Gezinssituatie. Burn out.Geboorte kind.Financieën.Relatie.

Werksituatie.Scheiding,Verlies.Kind of ouder verstoting.

Sommige vrouwen zijn te moe,help ons om die vrouwen te helpen om op te staan,zodat ze de regie over hun eigen leven kunnen grijpen.

Help jij mee om vrouwen te helpen om op te staan,om mee te doen met Sta Op Dagen? We hebben jou nodig! Wil jij je laten uitdagen? Voel jij je aangesproken,laat er dan geen gras overgroeien en geef je op!Kijk om je heen,neem veel vrouwen mee,vrouwen waarvan jij denkt,deze kan wel een beetje steun gebruiken,want...de nood is hoog!

Gij geheel anders,je denken mag vernieuwd worden,ook als je ouder wordt.Wandelen in vernieuwing van leven en denken.Niet zoals je vroeger wandelde,maar in vernieuwing.

Sta op!(Dagen)er ook voor jou!