Nieuwsbrief 3 Mei 2020.


Vanaf 1 Januari 2020 zijn wij verhuisd naar een eigen nieuwe locatie.

Wij zijn erg blij en dankbaar en zien dit als leiding.

Het is geweldig om te mogen melden dat onze organisatie groeit en bloeit.

Heel bijzonder hoe God werkt door onze Organisatie de Academie 'Zij Schittert'door ons als team maar ook door alle Cursisten in Stadskanaal en de regio.

Cursisten die uit alle plaatsen komen.


De Bijbeltekst die wij als Organisatie gebruiken staat in Psalm 1:3.

Op dit moment staat alles even stil.

Toch gaat Gods werk door want God zelf staat niet stil.

Binnenkort staan wij vermeld als Stichting 'Hart Voor Vrouwen'


Ik moet wel eerlijk bekennen als ik aan alles denk wat geweest is wat gezaaid is,als ik foto's en beelden zie van de lessen en de evenement,regelmatig even naar mijn bovenkamer moet gaan en een traantje weg moet vegen.

Wat is het een bijzondere plek waar wij mogen werken en zaaien.


Roeping.

Toch weet ik tegelijkertijd dat dit een tijd is met kansen,hele grote kansen.

Nog nooit was de wereld zo bereikbaar als nu.

Op dit moment staat alles even stil en op zijn kop toch mogen we geloven dat dit een kans is om bij te tanken.

Sommige mensen zijn op zoek naar zingeving,al dan niet ingegeven door angst voor wat er zou kunnen gebeuren.

Als ik denk aan de mogelijkheden die deze bijzondere tijd brengt,gaat de vlam branden als nooit te voren.

Nog even dan staat er voor Hoogveen een vlam die brandt.

Laat de vlam weer branden zegt een lied uit Opwekking.

Deze vlam begint in ons eigen hart.

We hebben allemaal een keuze de vlam doven of laten branden.

Opwekking 404.


Voor onze organisatie ligt er nog nog een taak in Stadskanaal en regio voor dit land en daar buiten.

Er wordt vanuit onze Organisatie onderwijs gegeven over de grenzen.

Onze roeping is niet alleen evenementen organiseren,hoe mooi dit ook klinkt.

Onze roeping is om de liefde van Jezus te proclameren,Zijn licht brengen in harten van mensen,de waarheid aan het licht brengen,de waarheid te spreken,en de kracht van de Heilige Geest te verkondigen.

Er ligt een uitdaging als nooit te voren,ook in alles wat we doen aan Coaching,Pastoraat,Onderwijs,Evenementen,Workshops,daarin zal God voorzien.

Ons team groeit daar zijn we erg blij mee en voelen dankbaarheid.

God roept vrouwen om op te staan om samen als leger op te trekken op Zijn manier en binnen Zijn plan.

Wij mogen alles in Zijn hand leggen,en hebben geen angst voor de toekomst.Missie:Nieuwe ontmoeting met vrouwen en hun gezinnen.

Samen aan de Tafel samen lopen,samen lachen,samen huilen.....samen Rondom de Tafel met de Koning onderwezen worden door Hem.

Wat gaat er veranderen binnen onze Organisatie.

Wie zijn wij?

Ons team breidt zich uit dat is zo mooi!!

Wij hebben een Missie.


Wij bestaan nu officieel drie jaar maar acht jaar geleden kwam er een roeping.

We zijn door diepe wateren gegaan en wisten soms niet wat Gods bedoeling was maar toch zien we in alles Zijn leiding.

Hij schaaft ons.

Hij leidt ons.

Wij bidden en werken.

Wij hebben passie voor de kerk.

God komt met een plan.Wij zijn inmiddels een veelkleurige Organisatie/Beweging met een enorme passie voor vrouwen en hun gezinnen.

God roept Vrouwen op om op te staan.

Sta op en Schitter.

Vandaar dat er een jaar geleden een Academie is gestart.

Een school waar we vrouwen klaar maken om in hun bediening te gaan staan.

Wij zijn er van overtuigd dat God nieuw leven wil blazen in kerken,organisaties,stichtingen.

Er komt een herleving in mensen.

Zijn koninkrijk zal zichtbaar worden door jou en mij via de kerk.

Ik hou van Gods gemeente.

Onze missie is om vrouwen en hun gezinnen binnen Gods gemeente te zien groeien en bloeien.

Onze missie en passie is om vrouwen en hun gezinnen toe te rusten en te onderwijzen om zo moedig en sterk te worden voor de roeping die er ligt te wachten in hun gezinnen omgeving en de gemeente Gods kerk.

We merken dat er veel pijn ligt bij vrouwen in de plaatselijke kerken.

Dat vrouwen ondergesneeuwd zijn.


Daarom willen wij als organisatie kerken,organisaties,stichtingen ondersteunen.,toerusten,en onderwijzen om doorbraken te brengen.

Waarom wij organisatie's kerken,stichtingen,en kerken willen gaan ondersteunen?


Er ligt zoveel pijn bij vrouwen,mannen,en gezinnen als het gaat om de schade die gemeenten hebben gebracht vanwege macht posities binnen de kerk zonder er zich van bewust te zijn.

Jonge vrouwen die gemanipuleerd worden,misbruikt,verkracht zijn door leiders of mannen die niets in te brengen hebben maar gestuurd worden door een onzichtbaar bolwerk van satan.

Familie systemen die door werken in de kerk.

En dit alles in Jezus naam.

Op deze manier gebruiken we Jezus en misbruiken we Zijn naam.

Systemen en patronen doorbreek je alleen door de leiding van Gods Geest.Droom.


Herleving van de kerk in onze regio in Nederland en gezinnen.

Recht doen aan hen die buiten staan te wachten die beschadigd zijn door machthebbers door familiesystemen en patronen.

Wij willen gaan voor gerechtigheid en recht.

Het is ons verlangen dat ieder christen een honger en verlangen krijgt naar een herleving.

Bolwerken te ontmaskeren.

Ons verootmoedigen voor Ik Ben.

Geen rivaliteit,jaloezie,roddelklap,haat,

maar de ander hoger achten dan jezelf.
Een hele opdracht maar toch is dit wat God wil gaan doen in Nederland.

Daarom zijn wij gepassioneerd om meer christenen aan te sporen om voor recht te gaan om te onderscheiden wat goed of kwaad is.

Daarom hebben wij passie voor oudsten,leiders,pastors,dominee,leden en gezinnen

Onze passie wordt ook zichtbaar in onderwijs en toerusting.

Zoals in evenementen,Bijbelstudie's en Rondom de Tafel met de Koning

Onderwijs en toerusting aan vrouwen.

Vrouwen worden wakker komen uit een diepe slaap en worden geroepen om zich toe te rusten.


Daar tegenover staat passie voor de kerk.

Dit wordt meer en meer zichtbaar vanwege het onderzoek die ik had in vele kerken.

Kerkopbouw doorvoeren trajecten die we opzetten om de lokale kerk te ondersteunen hen te helpen om veranderingsprocessen aan te brengen en door te voeren.

Vernieuwing voor de lokale kerk en hun gezinnen is een missie voor ons als organisatie.


Misschien behoor jij tot een kerk die op zoek is naar nieuwe verhelderende wegen die leiden naar stromend water vanuit Gods troon?

Misschien wil jij de kerk helpen maar je wordt aan alle kanten afgewezen.

Misschien zie jij dat er iets aan de hand is in je kerk maar je kunt er geen vinger op leggen?

Misschien zie jij allemaal broers en zussen weg lopen en of mensen die verlamd raken in de kerk door manipulatie of familiesystemen en patronen waar jij enorm veel verdriet over hebt?

Misschien heb jij het al opgegeven?

Misschien ben jij door iemand benaderd van de kerk en of jij bent misbruikt gemanipuleerd door de leiding?

Misschien ben jij onderdeel geworden van fraude binnen de lokale kerk.

Schroom je niet maar trek aan de bel.

Wij als Organisatie staan voor je klaar!Hoe doorbreek je systemen en patronen?

Veranderprocessen in kerken,organisatie's,stichtingen worden vaak onbewust en automatisch ondermijnd door de bedenkers ervan.

Om uit een vicieuze cirkel te komen en deze doorbreken heb je de leiding van Gods Geest nodig.

Soms moeten we in veel gevallen de vinger op de zere plek leggen.

Vaak worden er door leiders onbewust veranderingen en doorbraken geblokkeerd.


10 punten.

Het onbespreekbare bespreekbaar maken.

Niet door blijven hollen in het muizen rad.

Het in stand houden van oude patronen.

Het herkennen van hardnekkige situaties.

Jij wordt niet gehoord er is slechts eenrichtingverkeer.

Leiders die alle ballen zelf in de lucht houden uit handen geven en los laten.

Je onbewuste aannames over verandering sturen je keuzes in de veranderaanpak.

Ken je eigen aannames.

Als je denkt dat veranderingen van jou moeten komen en leden niet willen,krijg jij vanzelf gelijk.

Structuren,systemen en patronen kun je invoeren;gedrag en houding kun je samen leren.

Dit in het kort.


Wie gaat dit doen?

Binnen onze organisatie zijn er echtparen die mee werken binnen ons team om dit vervolgens samen neer te zetten en om beweging te brengen in hardnekkige processen.

Beweging aanbrengen in stilstaand water is een van onze passie's en een missie die voor ons ligt.


We beginnen in het klein.

Een klimaat van leren kun je NIET invoeren.

Begin in het klein,onderzoek je effectiviteit,experimenteer en leer.

Doe dit vooral openlijk.

Stop de dingen die er zijn niet onder de kleed maar zet het in het licht van Christus.

Als je bewust leert,lukt het na een tijdje jezelf in actie te betrappen op defensief gedrag en te interveniëren.

Leidinggeven aan verandering is een continu leerproces op jacht naar inconsistentie tussen wat je zegt en doet.
Kom sta op word wakker en schitter.

Jesaja 60:1 Sta op,wordt verlicht,

want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op.

Ga voor recht en begin bij jezelf.

Leer om naar jezelf te kijken daar begint het leerproces.


Wat wij gaan doen aan onderwijs het komend jaar en in 2021?

Pastorale Cursus.

Rondom de Tafel met de Koning:Thema Boven je zelf uit.

Bijbelstudies voor vrouwen:Thema de Tien vrouwen uit de Bijbel.

Coaching trajecten.

Kind Coaching.

Kerk opbouw.

Ondersteuning organisaties,kerken,stichtingen,leden en hun gezinnen.

Avonden voor Bevrijding en Genezing.

Laten we een zegen uitspreken over ons land,onze plaats,onze gemeente,onze kerken.

God zegen hen die hongeren naar gerechtigheid,recht en vrede.


Meldpunt.

Er is een meldpunt waar jij al je vragen neer mag leggen.

Wij hebben een team van bidders die voor je klaar staan.

Pastor,Coach,Psycho sociaal therapeut,onderwijzers.


Wil jij je opgeven voor een van de trajecten die boven vernoemd zijn.

Meld je aan via het formulier hier op de site of mail:hartvoorvrouwen@outlook.com

Wil je telefonisch contact om misbruik/manipulatie,of machtsmisbruik binnen je kerkelijke gemeente melden?

Ben jij pastor,leider,gemeentelid, of anders en jij denkt al heel lang ik moet een melding maken wegens gedrag wat niet past in een kerk,organisatie of stichting?

Voel jij je misleid,misbruikt door leiders of anders schroom niet sta op en meld je.

Wij helpen je op een zeer discrete manier.

Ben jij zomaar als lid van de lijst geschrapt of je voelt je niet gezien,meld het blijf er niet mee lopen.

Vraag het nummer op via mail.


God komt zelf met een herstelplan voor jou/jullie als gezin,organisatie,stichting of kerk.

Daarvoor moet je wel in beweging komen en uit je comfortzone stappen.


Schitter met ons mee.

Ik zie een grote doorbraak,laten wij Hem aanbidden en Hem alle glorie geven voor wat Hij doet en wil gaan doen.

Open je Hart!


Wil je vriend of vriendin worden van onze organisatie/stichting/ vul het formulier in hier op de site.

'Zij Schittert'Jij Schittert,Wij Schitteren.


Sta op en stap uit je Comfortzone en Schitter.

Organisatie 'Hart Voor Vrouwen en Academie 'Zij Schittert'

© Copyright Geeske Paas (vrouwenmiddagvoorvrouwen.nl)