MUREN DIE SCHEIDING BRENGEN


25-06-2020.

Muren die scheiding brengen.

Muren in ons leven.


Het verhaal van de Samaritaanse vrouw dwingt je je af te vragen of er ook muren zijn die scheiding brengen in jouw wereld.

Of er in je leven situaties zijn waarin jij aan de ene kant staat,terwijl aan de andere kant...de ander staat.

Iemand die je negeert of zelfs minacht-misschien omdat je dat zo geleerd hebt.

Die tiener met tatoeages.Een hoge pief met pegels.Die immigrant met dat onverstaanbaar accent.Iemand wiens politieke overtuiging tegengesteld is aan die van jou.

Of misschien zelfs de dakloze die elke week in het kerkportaal zit.


Als je Jezus wil volgen moet je kleur bekennen. Een leuze die niet makkelijk is en er muren kunnen ontstaan.

Muren van jaloezie onder vrouwen.

Toch mogen we leren van de vrouwen uit de Bijbel.

Zij steunden elkaar.

Wat kan jaloezie een muur zijn maar er zit vaak meer achter elke muur die opgebouwd is.


Ons diepste wezen is dat we liefde willen ervaren in ons leven.We willen erkend worden. Emoties kunnen vaak zo hoog oplopen door jaloezie.

Muren worden hoog getrokken door afwijzing.

Toch ben ik ervan overtuigd dat dit een afwijzing is die wij ons zelf geven.

Afbraak van muren begint altijd bij ons zelf.

In mijn persoonlijk leven heb ik veel muren moeten afbreken.

In mijn opleiding Sociale Psychologie heb ik mogen leren dat jaloezie twee verschillende eigenschappen zijn.

Je benijdt de ander om iets wat jijzelf niet hebt of kunt en wil dat hoe dan ook hebben dan is er al een muur opgetrokken.


Hoe vaak ben jij jaloers?

Jaloezie gaat meer over hoe bang jij bent dat liefde naar de ander gaat en niet naar jou je denkt dat jij het alleen recht hebt op de liefde.

Maar wat gebeurt er als jij de liefde nooit ervaren hebt in je leven en jij niet het voorrecht gehad hebt dit te mogen ontvangen?

Hoe zou Jezus hier mee omgaan?

Jezus is liefde dus Hij geeft je liefde dag en nacht.


Hoeveel families leven nu niet in een wereld van gebrokenheid.

Muren die opgebouwd zijn en machteloos toe kijken hoe de muren opgehoogd worden door spanning.

Meningsverschillen die er zijn worden niet echt uitgepraat.

Moeders,vaders,dochters,zonen die zo ver van elkaar zijn afgedreven.

Opa's oma's die soms machteloos toekijken hoe krom krom wordt gehouden en recht en waarheid afgebroken wordt.

Jezus laat weten in Zijn woord dat waarheid vrij maakt je afkomst en wat je gedaan hebt in je leven er niet toe doet!


In Jezus bediening zien we dat Hij er vaak op uit was om de muren die scheiding brachten neer te halen.

Het was zelfs het onderwerp van een van zijn bekendste gelijkenissen.

Dit is hoe het verhaal in onze tijd over de Samaritaanse vrouw verteld zou worden:


Op een dag reed een blanke man die goed in de slappe was zat van zijn kantoor in het centrum van de stad naar huis.

Omdat het al laat was en hij zich moe voelde,nam hij de rechtstreekse route,die door het gevaarlijkste deel van de stad leidde.

En je zult het niet geloven hij kwam zonder benzine te staan. Terwijl de man naar het dichtstbijzijnde tankstation liep,werd hij beroofd en voor dood op de stoep achtergelaten.

Een paar minuten later kwam er een dominee langsrijden,op weg naar een avonddienst.

Hij zag de man op de stoep liggen en wilde hem gaan helpen,maar kwam toen tot de conclusie dat het te gevaarlijk was om te stoppen.

Kort daarna kwam er een gerespecteerde theoloog voorbij,die de man zag.

Maar ook hij besloot dat het beter was om hier zijn handen niet aan vuil te maken. Tenslotte kwam er een Marokkaanse jongen in een oud busje aanrijden.

Hij zag de gewonde man,stopte en bracht hem naar het ziekenhuis.Hij betaalde de rekening en vervolgde zijn weg.


Hoeveel barrières-zowel cultureel als geestelijk-haalt Jezus neer om deze Samaritaanse vrouw te kunnen bereiken?

Er is geen excuus voor vooroordelen.

Ik heb de personages veranderd,maar Jezus vraag blijft hetzelfde:'Wie(...) is de naaste geweest van die man? Lucas 10:36.

Het antwoord?

De man die reageerde met medeleven.

Iemands naaste zijn heeft dus niet alleen te maken met mensen die dicht bij je staan.

Het gaat om de manier waarop je liefhebt.

Je naaste is niet alleen de persoon die naast je woont,maar de persoon die je hulp nodig heeft.

Jouw naaste is misschien wel iemand die je geleerd heeft te haten.


Voor Joden in de tijd van Jezus waren het de Samaritanen.

Voor Israëli vandaag de dag is het een Palestijn.Voor een Arabier een Jood.

Voor een moeder die liefheeft die vecht voor haar dochter en haar dochter het allerbeste van het beste wil geven.

Voor een dochter die dacht een moeder te moeten zijn over haar moeder omdat ze liefheeft.

Voor een zoon die geen vader heeft gekend.

De zoon die de vader veroordeelde omdat hij er niet voor hem kon zijn.

Hoeveel muren er ook zijn in je leven Jezus is erop uit om elke muur die opgebouwd is in je leven af te breken.

Steen voor steen.

Zoek degene nog op voor de zon ondergaat vandaag en breek je muren af steen voor steen.

Laat ze niet liggen begin vandaag met afbreken.


Jezus verhaal over de barmhartige Samaritaan en de manier waarop Hij zelf omging met de vrouw bij de put laten ons zien dat christenen geen enkel excuus hebben voor het koesteren van vooroordelen.

Vooroordelen van ongelovigen zijn te verklaren,maar als je christen bent, is er geen verklaring. Geen rechtvaardiging.

Welke cultuurgolf wij ook overbruggen,hij zal nooit breder zijn dan de kloof die Jezus overbrugde.

Hij leerde onze taal,leefde in onze wereld,at onze voedsel...maar het meest ontzagwekkende is dat Hij onze zonden op zich nam.

Hoe zouden wij,als we beseffen hoe intens geliefd we zijn,dan niet hetzelfde doen voor anderen?

Wie het moeilijk vindt om over raciale verschillen heen te stappen,moet zich vooral nu in deze tijd eens goed achter de oren krabben.

Tenzij je zelf Joods bent,is er aan het kruis een buitenstaander gestorven voor jouw zonden.


Het is tragisch dat de mannen in Jezus gelijkenis die weigerden te helpen juist mensen waren die in die tijd als het meest religieus werden gezien.

Wat is het verschil tussen religieus zijn en iemands naaste zijn?

Hoe zie je dat kerkmensen in onze tijd in diezelfde val trappen-dat ze muren optrekken in plaats van bruggen bouwen?


Stromend water.Met de komst van Jezus voor ogen doe ik daarom vandaag een oproep aan ons allemaal.

Breek muren af in je leven zodat er ruimte komt om een brug te bouwen in relaties die verstoord zijn in je persoonlijk leven je omgeving je kerk.

Vaders,zonen,moeders,dochters,zussen,broers,geloof in heelheid en eenheid.

Ga voor vrede hoe moeilijk het ook is om muren af te breken.

Lukt het je niet alleen?

Bid om hulp!Mijn gebed voor jullie vandaag: Dank U, God dat U zoveel van ons hield dat U de muur afbrak.

Dank U dat U ons kwam zoeken,verloren als we waren, en dat U ons hebt verlost door het offer van uw Zoon Jezus.

We bidden dat u ons wilt helpen met het afbreken van muren die we in ons eigen hart hebben opgericht,en die ons ervan weerhouden andere mensen lief te hebben-mensen voor wie U bent gestorven.

Help ons allemaal, ook als we nog zoekende zijn, uw licht te verspreiden in een donkere wereld die steeds donkerder wordt die U zo hard nodig heeft.

Help ons als de verdrukking steeds dichterbij komt dat we kiezen voor de beste weg die U ons leert de weg van vrede en liefde.

Help ons om vandaag de stap te zetten en muren af te breken zodat de liefde weer kan gaan stromen in harten van vaders,moeders,zonen, en dochters,in familie's.

In Jezus naam,amen.


Geeske


© Copyright Geeske Paas (vrouwenmiddagvoorvrouwen.nl)