Gebed in de'Binnenkamer'

Bijgewerkt: mrt 6


Van harte welkom in onze binnenkamer op 8 Maart 2020 om 19.30 aan Hoogveen 9.2 in Stadskanaal.

Tijdens mijn voorbereidingen voor de Cursusdag van a.s. 14 Maart was ik in gebed.

Tijdens het gebed bedacht hoe moeilijk het soms kan zijn voor ons om te bidden.

Toch besefte ik mij dat ik wilde lopen op het water.

Lopen op het water dat is geweldig!

Tegen het einde van de nacht(tussen 3 en 6 uur 's morgens)kwam hij naar hen toe,lopend over het meer.

Zie je het al voor je?

Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen raakte ze in paniek.

Ze riepen:'Een spook!'en schreeuwden het uit van angst.

Meteen sprak Jezus hen aan:Blijf kalm! Ik ben het,wees niet bang!'

Petrus antwoordde:'Heer,als u het bent,

zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.

Matth 14:25-28


Laten we ons een moment concentreren op dit verhaal.

De discipelen waren bang-en dat is logisch.

Wie zou verwachten dat er iemand over het water loopt,

zelfs onder de beste omstandigheden?

Toen riep Jezus en zei tegen hen:'Blijf kalm!

Ik ben het,wees niet bang.vers 27

Jezus was zo dichtbij en toch waren ze bang.


Ben jij weleens bang als je bid in je binnenkamer?

Vers 27 is het sterke moment in het verhaal.

Wat zal er nu gebeuren?

Maken ze plaats voor Jezus om in de boot te gaan zitten?

Moeten ze uitstappen en met Hem meelopen over de golven?

Kruipen ze weg van angst,beseffend dat mensen niet over het water kunnen lopen?

Het liedje uit opwekking nummer 789 heet:

U leert me lopen op het water

de oceaan is weids en diep,

U vraagt me alles los te laten

daar vind ik U en twijfel niet.Zo is het ook als Jezus binnen stapt in onze binnenkamer en letterlijk vraagt ik leer je lopen op het water en in gebed mag je mij met al je zussen leren kennen.

Je mag vragen wat je wil en ik zal het je ten deel doen vallen.

Durf jij te lopen in gebed op het water met Jezus er bij in de Binnenkamer?

Dan wil ik je van harte welkom heten.

Je zult al gauw merken hoe belangrijk het is om samen met vrouwen in gebed te gaan.

Hoeveel van jullie zouden uit de boot stappen?

Hoeveel van jullie geven het bidden al gauw op?


Ik citeer dit voorbeeld van geloof niet om je te ontmoedigen of je het gevoel te geven dat je geloof op de een of ander manier tekortschiet.

Ik wijs alleen op de grote triomf van een man die durfde te geloven!

Petrus geloofde zo sterk dat hij een stap in geloof nam,over de rand van de boot stapte,en naar Jezus liep.

De meesten van ons kennen het verhaal.

Sommigen zouden zelfs grinniken en zeggen:''Geweldig!

Hij stapte uit de boot,begon te lopen op het water.

Durf jij net als Petrus geloven dat jij in gebed tot Jezus alles mag vragen in de binnenkamer?


Petrus kreeg zelfs een berisping van Jezus:'Kleingelovige,waarom heb je getwijfeld?''

Zie deze woorden niet zozeer als woorden van berisping,maar juist als woorden van aanmoediging voor Petrus,degene die geloof had om uit de boot te stappen en op het water te gaan lopen.

Petrus begon te zinken.Jezus zei,Petrus je begon zo goed.

Je geloofde me en stapte uit de boot.

Het is je gelukt!

Je liep op het water net als ik deed.

Maar toen liet je twijfel toe,en toen dat gebeurde,begon je te zinken.

Dit krachtige verhaal is een prachtige herinnering dat Jezus altijd bij je is,

en Hij zal natuurwetten opheffen om je de hand te reiken in je gebed en jij roept tot Jezus net als Petrus;Heer,red me!Vers 30.Jij bent van harte welkom a.s. zondagavond 8 Maart om met ons op het water te gaan lopen en uit je boot te stappen en in gebed te gaan met Jezus in de Binnenkamer.

Een open gebedsavond Voor en met Vrouwen.

Adres:Hoogveen 9.2

Plaats:Stadskanaal

Aanvang:19.30/21.00


Wij zien er naar uit om jou te ontmoeten in de binnenkamer.

Er is een prachtige vrouw met een getuigenis!

Lopen op het water in de Binnenkamer.

Meld je aan via de website of mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com


De diepste zee is vol genade.


'Zij Schittert'© Copyright Geeske Paas (vrouwenmiddagvoorvrouwen.nl)