Een Koninkrijk van Priesters.


Welzalig is Hij die U verkiest.

27-05-2020


Jij bent kostbaar jij bent zo waardevol dit is Zijn reden waarom Hij jou heeft uitgekozen.

Wat een geweldige Psalm waarin David schrijft.

Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen,die mag wonen in uw voorhoven.

Dit vind ik zo mooi.

David die schrijft dit op een moment waar namelijk alleen Priesters en Levieten tot God naderen.

Levieten die tot God naderen?

Er waren slechts enkelen die door God werden uitgekozen:Gezalfden.

Je zou er maar bij horen en toch...

Welke groepen werden er gezalfd in het oude testament?

Zo bijzonder wat hier staat.

Ja echt...het staat er echt!-priesters-profeten-en koningen.


Toch vind er in het nieuwe testament een verschuiving plaats.

Door Jezus opstanding zijn priesters en levieten niet meer de enigen die door God uitgekozen worden.

Iedere navolger van Jezus mag een koning,priester en profeet zijn!

Vind je dit niet bijzonder of misschien beter de vraag wist je dit?

Dat klinkt als...Jij mag je priesterlijke kleren aan trekken.

Prachtig vind je niet?

Je kunt dit ook nog eens vinden in Openbaring 1:5-6


Misschien wordt je nu een beetje angstig of lijkt het je helemaal niets een te zware taak voor jou maar toch....

Hij roept ook jou!

Sta op en Schitter!!

misschien denk je dat je niet heilig genoeg bent om je titel in te nemen of om je kroon en je mantel der gerechtigheid aan te trekken.

Misschien denk je wel dat jij het niet waard bent om zo gekleed en bekleed de deur uit te gaan.


Lees het nog eens heel goed door echt zo de moeite waard.

Misschien denk je dat je het uit jezelf niet kunt.

heel normaal toch?

Weet je wat zo mooi is?

In het oude testament lezen we over een vierde groep mensen die werden gezalfd:melaatsen.

Geloof je dit?


De melaatse is een beeld va elke zondaar.

Jij en ook ik.

je hoeft dan niet langer te kijken naar je gebreken,je pijn,je moeite's,je angsten of je melaatsheid.

Je mag kijken naar wat God van jou heeft gemaakt:een gezalfde.geloof je dit.

Je bent zo mooi gemaakt echt!!!

Je bent uitverkoren.Gekozen door de Hoogste God.


Zo geweldig dat jij een priester en koning mag zijn.

Best wel uniek.

Misschien denk je nu heel misschien wat moet ik met dit verhaal?

in Genesis 14 Lezen we over Melchizedek: een priester-koning,en een beeld van Jezus onze Redder.

Je kunt lezen dat Hij Abraham zegende én dat hij God loofde.

Te moeilijk om te geloven dat jij mag lijken op Melchizedek toch?

Je mag de mensen om je heen zegenen én je mag God loven.

Het goede doen en uitspreken.

Lees Melchizedeks woorden na in Genesis 14:18-20,laat ze vanavond nog eens goed op je inwerken en bedenk daarbij hoe jij God kunt loven en Prijzen en mensen mag gaan zegenen in Zijn naam-net als Melchizedek.


Zegen voor jou.

Sta op en kom uit je Comfortzone.

De oogst is groot.

Jij bent uitverkoren.

Welzalig is hij die U verkiest.

Zet je kroon op en doe je mantel aan die God je heeft gegeven.

Neem het aan.

Sta op en Schitter© Copyright Geeske Paas (vrouwenmiddagvoorvrouwen.nl)