Bijbelstudie met korte overdenking.


13-04-2020 1x per week een korte meditatie en overdenking.

Er wordt zoveel aangeboden wat betreft meditatie,maar de beste meditatie zijn dagelijkse overdenkingen met Gods woord voor in de ochtend en de avond.Binnenkort wordt er een lezing gehouden waarom je niet aan Mindfulness mee zou moeten doen.

Binnenkort wordt er een lezing en open dag gehouden waarom je wel uit Gods woord mag lezen en dat Gods woord het beste is voor je geloofsleven.

Hij wacht op jou in de binnenkamer.


Maar nu een korte overdenking over Maria de moeder van Jezus.

Wat een vrouw wat een opdracht kreeg zij van God.

Ze was nog heel jong toen zij de stem van God hoorde.


Allereerst wil ik je bemoedigen met de gedachte wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis.

Hij deed dit uit medelijden voor ons en uit gehoorzaamheid.

Geweldig!

Hij stierf voor ons.

Hij schonk vergeving aan jou en mij.

Wij zijn geroepen omdat wij vergeven zijn.

Ligt er voor ons dan een opdracht?

Zijn wij allemaal geroepenen?

Jazeker!

Maria werd geroepen door God zelf.


Een doodgewone vrouw was Maria.

Jozef was een timmerman samen een doodgewoon stel.


Hoe moet het voor Maria op goede vrijdag zijn geweest toen zij bij het kruis stond om naar haar zoon te kijken?

Hoe zal zij de pijn van afscheid beleefd hebben?


Wat een enorme uitdaging.

Het evangelie staat vol met uitdagingen die ons geloof beproeven en ingaan tegen ons menselijke natuur.

'Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.'(Handelingen 20:35)

Want ieder die zijn leven wil behouden,zal het verliezen;maar wie zijn leven verliest omwille van mij,zal het behouden.'Lucas 9:24)'

Nergens wordt een profeet zo miskend dan in zijn eigen stad.(Marcus 6:4)


Maar geen enkele uitspraak is zo verwarrend of angstaanjagend als die in Matth 19:29:'En ieder die broers of zusters,vader,moeder of kinderen,akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam,zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan eeuwig leven.'

Dit gedeelte over het achterlaten van akkers en huizen snap ik nog wel.

Het is de andere helft die maakt dat ik ineenkrimp.

Het gedeelte over het achterlaten van vader en moeder,afscheid nemen van broers en zussen,een afscheidskus op het voorhoofd van je zoon of dochter.


Het is gemakkelijk om discipelschap op één lijn te stellen met armoede of publieke vernedering,maar mijn familie achterlaten?

Waarom moet ik bereid zijn om de mensen die ik liefheb achter te verlaten?

Geen enkel offer is groter dan dat.

Hij de profeet Jezus deed dit voor jou en mij.

God vergeeft volledig.God kiest ervoor om nooit meer te denken aan onze zonden.

Elk ogenblik ziet Hij de littekens in de zijde,de handen en voeten van Zijn Zoon.

Aanvaard dat jouw zonde overgebracht zijn op de Zaligmaker(Agapé)


Wil jij hier met mij over na denken?

Wat een Redder!


'Zij Schittert'© Copyright Geeske Paas (vrouwenmiddagvoorvrouwen.nl)