Te gek?!!

Organisatie'Hart Voor Vrouwen'

Is een organisatie die Psychische klachten bespreekbaar wil maken door middel van Muziek Therapie.

Hallo mijn naam is Geeske Paas.
Zangpedagoog,Coach,in zang en muziek.
Muziektherapie.
Muziek heeft invloed op de stemming van mensen en is een middel om met anderen te communiceren
Muziek kan daarnaast mensen activeren.
Muziektherapie richt zich op verschillende doelstellingen.
U kunt hierbij denken aan een vorm van communicatie,
het oefenen van sociale vaardigheden of het verstevigen van uw gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Ook kunt u werken aan het uiten van emoties en gevoelsbelevingen
of leren structuur aan te brengen in uw eigen handelen.
Doelgroep:
Kinderen,Jongvolwassen,Volwassenen.
Muziektherapie is bedoeld voor mensen met uiteenlopende psychische klachten,waarbij te denken aan Burnout,depressie,angst,trauma,psychose,autisme.
Wat doet een muziektherapeut.
Het is voor elk mens belangrijk je gevoelens te uiten en voor mensen met hersenletsel zeker.
Je emoties binnen houden geeft stress,druk en spanning.
Muziek kan hier een belangrijke rol in spelen.
Ook worden er binnen onze organisatie Workshops zang en dirigeren gegeven.
Adem,articulatie en houding technieken voor zang.
Tevens een basiscursus dirigeren.
Geef je op via een link op onze website.
Heb je vragen?
Kom maar tevoorschijn!
Mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com
WELKOM!!
Hart gr Geeske

Vandaag roep ik je wakker

Ik heb voor jou een heerlijk kopje koffie klaar er liggen op je schoteltje hartjes.

Ken je ze nog?

Wakker worden!Wakker worden!Tijd om op te staan!

Of ben je nog te moe om op te staan?

Mijn naam is Geeske en wil je graag helpen om uit je slaap en uit je Comfortzone te komen

je helpen op te staan en dan ook echt te gaan schitteren he?

Laten we vandaag samen herinneringen maken.

Ik weet hoe moeilijk het is om op te staan..Ik wilde ook niet opstaan,nog even heeerrlijkkk soezen en in bed blijven,geeft toch niet!

Vandaag roep ik je wakker! Moeilijk dat wel!

Je wil wel je hebt het al vaak voor je gezien in je hoofd maar het lukt niet!

Je was opgestaan en dan ineens krijg je overal last van-hoofdpijn-rare gedachten-je ziet enorm tegen de dag op-er is veel tegenwind-je hebt angsten-je raakt in paniek bah echt niks aan dit opstaan bah bah bah!!

Het is net een wedstrijd.wat doe je geef je op ga je weer liggen...

Je omgeving moedigt je aan die zegt kom nou opstaan ze juichen zelfs voor je ze roepen je kunt het je kunt het kom maar opstaan!!

Ik wil je bemoedigen en je vragen om je hoofd omhoog te heffen want daar komt je hulp vandaan!

Pak er wel even een pen en papier bij of een heel leuk aantekenboekje..

Zet er gelijk even in dat jij waardevol bent en kostbaar tegelijk ja echt wel!!

Neem net als ik er ook gezellig een kopje koffie met wat lekkers bij!

Dus wakker worden!!!

Niet zelf bedacht staat in de brief aan de Romeinen.. maar onder je deken vandaan!!!

Wakker worden!!

Ik heb voor jou een prachtige Bijbeltekst uit de Romeinen brief...Oh wacht even je weet nog niet wie ik ben...Nou ja ik hoop dat je mij de komende tijd wat beter leert kennen ok?

Ik wil graag je Coach zijn voor de komende periode alleen als jij ook wil natuurlijk!!

Het moet niet zo zijn dat we elkaar al gaan veroordelen voordat we elkaar echt goed kennen zou toch wel raar zijn toch?

Wat zegt de Romeinen brief hierover?

Liefde tot de naaste?

Romeinen13:8:14. Jezus'liefde:nu komt het er op aan!

Liefde is de vervulling van de wet.

Liefde doet de ander geen kwaad, juist andersom!

Behandel daarom de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Bijzonder in dit gedeelte is de nadruk op de korte tijd die we nog hebben..

Er is dus een grote groep mensen die ons aan moedigen om op te staan

om te schitteren maar hoe doe je dit?

Hoe dichterbij de terugkomst van de Heere,

hoe meer het er op aan komt dat wij liefde zullen verspreiden

dit kan nooit als wij blijven liggen en blijven slapen..

Vers 11 zegt zelfs...omdat wij het beslissende tijdstip kennen,

namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken...

Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen...

De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen.

Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen....

Zie je wel ik zei het toch.....Wakker worden...Weet je wat zo mooi is?

Dit een preek is die ik had voorbereid voor een vrouwenavond

een preek die ik heb doorgeworsteld …

Omdat het de tijd is om op te staan...

En weet je Hij Jezus is je voorgegaan...

Hij is opgestaan uit de dood en schitterde voor ons allemaal..weet je nog?

Let daarbij alleen op Jezus...

De vraag aan jou is wil jij ook opstaan en wakker worden?

Door je zelf te activeren te trainen om op te staan krijg je er vanzelf plezier in!!

Hij gaat je immers voor Hij is erbij ook als jij moeite hebt met opstaan..

Ik wil je dan ook van harte bemoedigen en aanmoedigen vooral als het moeilijk wordt.

Hij heeft als geen ander ook geduld met jou net als bij mij!

Blijf op Hem vertrouwen.

Hij staat naast je en helpt jou om op te staan!

In Hebr 13:5b staat! Ik zal je nooit in de steek laten en nooit verlaten...Woooh is dat niet mooi?

Bid je mee vanmiddag het is 16.30

Liefdevolle vader.. dank U dat U zoveel geduld met mij heeft.

Ik vind het best wel moeilijk Heer om op te staan dank U wel dat U mij in alles wilt helpen.

Ik weet dat U mij nooit zal verlaten...

Vader ik wil echt niet opgeven maar ik heb U zo nodig wilt U mijn hand vasthouden opdat ik kan opstaan? Wilt U mij dagelijks moed geven net als U deed met Paulus?

Ken je het lied van Elisa Krijgsman? van opwekking 798..

Wel leuk om die te beluisteren-als je strijd ervaart via You Tube...Houd vol!!!..Zing je mee?

© Copyright Geeske Paas (vrouwenmiddagvoorvrouwen.nl)