Eva de kroon op Gods schepping.Foto hiernaast is Esther.

Hij ontwierp Eva uit het vlees en gebeente van Adam.

Dit maakte haar uniek en Gods prachtige creatie. Toch was dit Gods plan al vanaf het begin van de schepping. Adam had alle reden om stomverbaasd te zijn hij was geschokt en overweldigd. Het niveau van Gods creativiteit was nog nooit eerder gebruikt.Adam werd uit stof geformeerd,(zie gen.2;7).In het geval van Eva paste God echter een andere techniek toe en gebruikte Hij meer verfijnd materiaal.Niet uit stof werd zij gemaakt maar uit het vlees en het gebeente dat Hij uit Adam had genomen.Dit zorgde ervoor dat Eva zeer mooi en prachtig was,maar ook zeer verfijnd.Zij kreeg niet alleen  de prachtigste hoofd maar ook een fantastisch lichaam.Hij schiep haar met een achterliggende gedachte,een mysterie dat zich door de eeuwen heen zou vermenigvuldigen.Gods plan met vrouwen gaat wel even verder als dat wij ooit hadden kunnen bedenken of beseffen.

Eva was de kroon op Gods schepping,wij vrouwen zijn de kroon op Gods schepping.In Psalm 68 verteld ons dat God Zijn plannen met vrouwen zal volvoeren.In de laatste dagen voordat Jezus terugkomt zal Hij een leger van vrouwen bij elkaar roepen.God heeft ze een sleutelrol toevertrouwd.Het was een vrouw die als eerste het hart hoorde kloppen van Jezus,namelijk Maria.

Terwijl ik zoekende gaande weg door het lezen van de bijbel erachter kwam dat God een plan had met ons vrouwen,was ik stomverbaasd.Hoe lang zijn vrouwen onderdrukt geweest,jaren niet te tellen.Tijdens mijn zoektocht kwam ik tot de conclusie dat God er alles aan gelegen is om mannen en vrouwen te verzoenen,allereerst met zichzelf en vervolgens met elkaar,waarom?Het is Gods bedoeling om vrouwen,aan de zijde van de mannen,in te zetten voor de verrassingsaanval,om satans kop te vermorzelen.De manier waarop God dit aanpakt is verrassend,vrouwen zijn fascinerend.De schepping van eva was de kroon op de meest intense periode van goddelijke creativiteit,wat een prachtige creatie zegt God over jou en mij.

Hij openbaart hierdoor dat vrouwen dubbel fijn zijn gemaakt,het was zeer goed zei God toen Hij Eva creëerde.Deze fijngevoeligheid waarop God de vrouw maakte,en nog steeds maakt,heeft te maken met Gods openbaring,dit heeft te maken met Gods plannen voor vrouwen in de laatste dagen.Het zal niet lang meer duren,of God zal een bevel geven en een leger vrouwelijke predikers zal wonderen voor hem doen.Iedereen zal verbaasd zijn,met name de duivel zelf.In de tussentijd gaat God door met het herstellen van man en vrouw,zodat ze alles kunnen zijn wat Hij heeft bedoeld vanaf het begin.Satans grootste angsten houdt verband met vrouwen.Misschien schrik je hiervan,maar wat wij vrouwen hem aan kunnen doen is een kwelling voor hem.Het was met zorg voorbereid.De wortels van satans benauwdheid voeren terug tot het begin van de schepping toen Eva werd geformeerd,God zei,het is zeer goed,voor satan een onverbiddelijke goddelijke vonnis.God openbaart zelfs de uitslag,zie Gen.3:15.Hij bedreigt de duivel vervolgens met de vrouw en verklaart dat haar boosheid voorgoed op hem gericht zal zijn.Zijn openbaring was,het zaad van de vrouw zal satan verslaan,waarbij zijn kop vermorzeld wordt en hijzelf alleen letsel aan de hiel toe zal brengen door deze te verwonden,zie vers 15.Het is duidelijk dat God hier spreekt over de komst van de Messias,het feit dat de boosheid van de vrouw,die zich voornamelijk richt op de duivel,zo'n wezenlijk deel van Gods dreigement uitmaakt,kan alleen maar betekenen dat vrouwen een belangrijke taak uitoefenen.Als laatste,een leger van vrouwen.Vrouwen moeten de waarheid ontdekken over zichzelf.De duivel weet dat God niet liegt-wat God belooft doet Hij,en zal Hij nakomen.Satan heeft eeuwen lang vrouwen gekleineerd en onderdrukt,een web van leugens wil hij om haar heen slaan,en wil dit maken tot een geweldig netwerk van onderdrukking,wil vrouwen alleen maar klein houden.Satan weet dat er een einde zal komen aan zijn koninkrijk,maar alleen als vrouwen ontdekken wie ze werkelijk zijn.De bijbel verteld ons dat de dag waarop God vrouwen toerust,onderwijst en laat opstaan,zij in grote menigten vrij gezet worden,en hun bediening met rassen schreden zullen gaan innemen,niets kan ze tegenhouden,satan weet dat hij verliest.Lees Psalm 68 er eens op na...Met deze gegevens willen wij het komend seizoen vrouwen onderwijzen,toerusten.Een leger van vrouwen klaar maken voor de strijd,een leger van vrouwen zal dit voor elkaar krijgen en het zal een onverwachte overwinning zijn.Op de verwachte tijd zal God een bevel geven om op te staan en te vechten,het land wat hun is afgenomen nemen zijn weer in.Psalm 68 beschrijft het hoogtepunt van de revanche die God in de hof van Eden beloofd had,en het verrassingselement zal de sleutel tot overwinning zijn.

Misschien lig jij nog lekker te slapen,en leef je in een mist,van depressie of andere zaken,sta dan nu op!Misschien vind jij je zelf niet mooi gemaakt denk dan aan de woorden hier boven,misschien wil jij niet meer leven,of je wilt het opgeven,alles waar je aan was begonnen leek zo goed te gaan,totdat iemand jou afwees,je voelt je zo broos en kwetsbaar,zoek dan de juiste vrouwen of mannen om je heen,maar doe iets om niet in je eigen modderpoel te blijven zitten,dat is de makkelijkste weg.We komen immers allemaal mensen tegen die ons kwetsen of afwijzen,maar er is een die jou zo mooi heeft gemaakt en een plan voor je leven klaar heeft liggen.Laat je niet langer onderuit halen door mensen,ze weten vaak niet wat ze doen,satan is er op uit om jou klein te houden en jouw in slaap te houden....Wees dan nu bemoedigt met deze prachtige Psalm 68 en Psalm 23...Sta op lieve vrouw kom uit je schulp,laat de duivel geen winnaar zijn over jouw leven...Geef je over aan Hem,en Hij zal je een nieuw leven geven.Kom mijn liefste,sta op! Wil jij meer weten over het onderwijs,en toerusting die we gaan geven?Mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com of vul het formulier hiernaast in!         

Rust,ruimte, zowel geestelijk als lichamelijk een nieuwe uitdaging!

Wie wil dit niet!

Druk aan het brainstormen,er komen allerlei mooie creaties voorbij.Mijn passie en roeping ,organisatie'Hart Voor Vrouwen'in Stadskanaal en de regio.Zoveel vrouwen die eenzaam thuis zitten,maar wat willen wij als organisatie deze vrouwen bieden in het najaar? Zijn wij als vrouw fit om te dienen,dat is wat mij persoonlijk bezig houd.Als ik om mij heen kijk. zie ik vele vrouwen,maar ook vrouwen die niet fit zijn,sorry vrouwen dit moet er even uit.Als ik naar mij zelf mag wijzen dan ben ik de laatste tien jaar 10 kilo gegroeid,dat kan natuurlijk niet.Ik ben nogal een sportief persoon,maar merk wel dat ik wat ouder wordt en mijn tandjes wat terug moet schroeven,af en toe pas op de plaats moet maken,heb jij dit ook?Daarom heb ik iets opgezet wat wij vrouwen nodig hebben om te dienen. Het komend seizoen willen wij,organisatie,ons team,vrouwen uit hun comfortzone halen,desnoods een handje helpen en ze er uit trekken,soms hebben wij dat nodig,even iemand die ons zegt,zo kun jij niet doorgaan,dit gaat niet goed! Er zijn veel vrouwen die letterlijk uit de modder getrokken moeten worden,dat is niet mis.Soms is het wel even lekker om in je eigen sores(modder) te blijven liggen,maar daar heb je zelf niets aan,en je omgeving ook niet echt! Daarom plannen wij als organisatie, een Sta Op Dag,datum, 6 Oktober 2018, je moet echter wel zelf opstaan en de eerste stap zetten,de tweede stap staan wij klaar om jou,indien mogelijk of het nodig om jou te helpen,zowel lichamelijk als geestelijk,uit de modder....Een dag om er samen op uit trekken. We gaan wandelen,zwemmen en er is onderwijs.Spannend! Ik heb er zin in.Opgave kun je doen via het evenement,die staat op facebookpagina 'Hart Voor Vrouwen' in Stadskanaal.Of mail naar:hartvoorvrouwen@outlook.com.Wil jij mee doen, als coach,klaagvrouw of geestelijke mentor, en ons team versterken deze  Sta Op dagen,meld je dan even bij ons.Welkom! Geef je wel even op! mocht je mee willen doen,en ondertussen samen als vrouwen een onvergetelijke dag mee maken met ons,laat het ons weten! Wil je mee werken,neem dan even contact met ons op!Wij hebben er zin in,en zien uit naar het nieuwe seizoen.Wij Geloven in Groeien=Bloeien.Bloeien is Groeien in Geloof! Jaaa! Daarnaast verwijs ik je naar het kopje Onderwijs,Toerusting, Pastoraat, Therapie en(familieopstellingen)onder kopje Sta Op Dagen,lees je onze plannen voor het komend seizoen.

Doe je mee?

Vrouw,Kom Tot Bloei! Psalm 1 vers 3.

Jesaja 62:3. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Klinkt mooi denk je misschien. Toch ben ik ervan overtuigd dat iedere vrouw is bestemd om samen met Jezus te regeren en is geroepen de geur van Jezus te verspreiden in haar directe omgeving. Wij hopen als organisatie "Hart Voor Vrouwen" dat iedere vrouw beseft dat ze waardevol en uniek is en dat ze haar koninklijke opdracht oppakt. 'Hart Voor Vrouwen' wil vrouwen activeren, inspireren en motiveren en doen laten opstaan zodat ze in hun door God bedoelde bestemming gaan wandelen, bloeien en groeien in de kracht van de Heilige Geest. Het bijbelgedeelte Psalm 1 vers 3 komt op de vrouwenavonden vaak naar voren. Wij vinden het belangrijk om  vrouwen te bemoedigen om ze op te roepen om op te staan, wij  proberen vrouwen op deze manier op alle leeftijden te bereiken. Dit doen wij door middel van vrouwenavonden, of vrouwendagen, geven trainingen in onderwijs en workshops, nodigen spreeksters uit die ons dienen met het woord. Er zijn ongelooflijk veel vrouwen die vast zitten, thuis blijven door omstandigheden, blijven in hun cocon hun veilige zone zitten. Er zijn veel vrouwen die geen hulp durven vragen, de cijfers liegen er niet om. Als de vrouwen niet gaan opstaan gaan stralen en schitteren is bij voorbaat de helft van Gods leger al uitgeschakeld. We hebben al een paar mooie  avonden en dagen gehad. Op En Top Vrouw zijn met een cabaretvoorstelling naar Stadskanaal gekomen afgelopen Oktober 2017.Zij stonden op! Mooie herinneringen zijn gemaakt op deze vrouwendag, veel vrouwen mochten verbindingen leggen met elkaar en wie weet voor het leven, al met al een onvergetelijke dag. Janny Huizenga van Hope For Groningen is geweest op een vrouwenavond. Zij stond op! We hebben Wilma Veen gehad, ook zij stond op. Mooie herinneringen die we in ons hart bewaren en koesteren. Zij stonden op! Veel verbindingen en gezelligheid..De tafels stonden rijkelijk gedekt. We mochten als vrouw maar ook als mens veel leren van deze bijzondere vrouwen. Ik mocht ik iets met de gasten delen de vrouwen toe spreken ze bemoedigen ze uit nodigen om op te staan. Dankbaar kijken we hier op terug. Wees bemoedigd! Onze hoofdgast  was Jezus. 

Vrouw, Kom Tot Bloei!

Een juweel in Zijn kroon.

Iedere vrouw is bestemd om samen met Jezus te regeren en is geroepen om de geur van Jezus te verspreiden in haar directe omgeving.Wij hopen daarom ook dat iedere vrouw zich bewust is van het feit een juweel in Zijn kroon te zijn.

Wij hopen dat iedere vrouw zich realiseert  dat ze uniek en waardevol is en dat ze haar koninklijke opdracht oppakt! 'Hart Voor Vrouwen' wil vrouwen inspireren, motiveren en activeren op vrouwenavonden zodat ze in hun door God bedoelde bestemming gaan wandelen in de kracht van de Heilige Geest.

Wij vinden het belangrijk dat alle vrouwen van alle leeftijden  worden bereikt toegerust en onderwezen worden al met al door de liefde van Christus worden opgebouwd om het zoutend zout en het lichtend licht te zijn in deze wereld.Veel vrouwen leven in een eenzame wereld met iphone's,internet.Veel vrouwen leven in een diepe depressie en willen hier het liefst niet over praten vanwege schaamte.Wij vinden dat vrouwen het nodig hebben om zich met elkaar te verbinden opdat ze op deze manier versterkt en gezegend worden.Verbinden is depressie verslinden.Hier over willen wij  o.a communiceren op vrouwenavonden.

Vrouwen blijven tegenwoordig het liefst in hun eigen veilige omgeving.Wij willen vrouwen oproepen om op te staan te schitteren want jij mag er zijn ondanks al je stormen waar je door heen gaat.

Wij zijn bezig met herstel programma's samen de depressie  onder ogen zien en verslinden,God wil herstel brengen in levens van vrouwen jong en oud.

Hij  geneest  en.....hersteld de gebrokene van hart.

Zoek niet de therapie die aangeboden wordt in deze wereld maar  ga naar God alleen..

Depressie,stoornis,of wat ook,leg al je zorgen bij Hem neer en je zult  rust en vrede vinden..

Hij zal je verkwikken en laten proeven van het levend water...Leef!

 

U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer,een koninklijke diadeem in de hand van uw God.Jesaja 62:3

Sta op en schitter uw licht is gekomen,over jou schijnt de luister van de Heer. Jesaja 60:1

Standvastig  en vastberaden  maar in kwetsbaarheid.